Mikä on 3G ja 4G?

3G:llä tarkoitetaan kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoja. Euroopassa käytetään UMTS-verkkoja. Loppukäyttäjän näkökulmasta ja datapohjaisten palveluiden kannalta UMTS näyttää IP-pohjaiselta verkolta, joten niiltä osin 3G-verkon tietoturva on IP-verkon kaltainen. UMTS ei kuitenkaan ole yhtä avoin kuin Internet. UMTS-verkon tietoturvan takaaminen ja mekanismien luonti on ennen kaikkea laitevalmistajien ja verkko-operaattorien hallussa. Tästä syystä 3G on käytännössä rajattu tässä dokumentissa tarkastelun ulkopuolelle.

3G-laitteet on yhdistettävissä Internetiin, joten ne ovat – käyttöjärjestelmästä riippuen – alttiita erilaisille haittaohjelmille. 3G-kenttä on niin laaja, että tietoturvauhkia on mahdoton käsitellä kattavasti tämän selvityksen piirissä. Huiman kehityksen ja uusien ominaisuuksien myötä päätelaitteet alkavat muistuttaa tietokoneita, jolloin myös tietoturvauhkat ja haavoittuvuudet tulevat vastaavasti tietoverkkoihin kytketyn tietokoneen tietoturvaongelmien kaltaisiksi.


3G-verkkoja reguloi pääsääntöisesti valtiolliset ja kansainväliset organisaatiot. Käyttäjän on hyvä varmistaa, että PIN-kysely on aktivoitu puhelimessa. Operaattoreiden erilaiset rajoitusja turvapalvelut on hyvä ottaa käyttöön. Itse puhelimen IMEI-koodi on säilytettävä hyvin ja eri paikassa kuin itse puhelin, puhelimen katoamisen varalta. Puhelimen muisti on syytä varmuuskopioida säännöllisesti tietokoneelle tai erilliselle muistikortille (älä säilytä puhelimessa!). Puhelimeen tuleva soitto tai viesti voi olla tietoturvahyökkäys.

4G:llä tarkoitetaan 3G:tä seuraavaa sukupolvea. Tällä ei tarkoiteta yhtä yksittäistä uutta teknologiaa, vaan useita erilaisia, mutta osittain päällekkäisiä ideoita. 4G on kokoelma erilaisia langattomia teknologioita, jolloin tietoturvauhkat ovat kullekin teknologialle ominaiset ja tietysti osittain samat kuin tämän raportin muiden teknologioiden kohdalla esitetyt. Tämänhetkisten 4G:lle tyypillisten tietoturvauhkien analysointi ei ole tämän selvityksen piirissä mielekästä.

HTML Comment Box is loading comments...