Apuvälineitä etsintään

Internet mahdollistaa tiedonhaun, joka ylittää maantieteelliset ja organisaatioiden väliset rajat. Internetiin ei kuitenkaan ole yhtä kaiken kattavaa hakemistoa, eivätkä hakuohjelmat kata Internetin koko sisältöä.

Eri hakutavat sopivat eri tilanteisiin ja hakutapoja on useita. Yleisimpiä, järjestelmällisiä hakutapoja ovat hakukoneet, hakemistot ja keskustelufoorumien ja ajankohtaispalvelujen käyttö.

Hakutapa tiedontarpeen perusteella.

Hakukone - täsmällinen, helposti rajattavissa oleva tiedontarve:
Yksi suosituimmista hakukoneista on Google. Se on laajalti käytössä ympäri maailmaa. Kannattaa hakea usealla yleisellä hakuohjelmalla sekä tarvittaessa erityisalojen hakuohjelmilla. Suomalaisia ja pohjoismaisia sivuja kannattaa etsiä suomalaisilla hakupalveluilla, esimerkiksi Fonectan haulla. Informaatioagenteilla voi hakea useasta hakupalvelusta samanaikaisesti. Ne ovat yksinkertaisemmillaan esim. omalle työasemalle asennettavia ohjelmia. Ilmaisia ohjelmia, esim. Copernicus, löytyy Tucows-palvelusta.

Hakemisto - laaja tiedontarve tai syvällisempi tieto tietystä aiheesta:
Kun tarvitaan syvällisempää tietoa tietystä aiheesta tai tiedontarve on laaja, kannattaa käyttää hakemistoja. Hakemistoja voidaan selata aiheenmukaisesti tai tehdä hakuja aiheryhmiin. Virtuaalikirjastoista ja tietokannoista löytyy syvällisemmin tietoa.

Keskustelut, uutis- ja seurantapalvelut - uusi tieto
Kun tärkeintä on löytää jostakin aiheesta uusin tieto, kannattaa käyttää esimerkiksi verkkouutispalveluja ja verkkolehtiä. Haluamastaan aiheesta voi pysyä myös ajan tasalla seuraamalla keskustelua ja käyttämällä seurantapalveluja.

Jos et yhdellä hakutavalla löydä etsimääsi kokeile toisella. Tehokkainta etsiminen on silloin, kun hallitset useampia hakutapoja - ne täydentävät toisiaan. Jos et löydä esimerkiksi etsimääsi tuotetta hakukoneilla, kokeile hakemistoja. Tässä luvussa esitellään molemmat tavat lyhyesti. Yleisten kirjastojen verkkopalvelussa on opastettu tiedonhakuun Internetissä. Sieltä löytyvät myös hakukoneiden ja hakemistojen käyttöohjeet ja linkit.

Hakemiston tekijänä ihminen

Hakemisto on aiheen mukaan luokiteltu hakemisto www-sivuista, jossa edetään yleisistä luokista yhä tarkempiin luokkiin. Hakemistoista löytyy vähemmän www-sivuja kuin hakukoneilla, mutta tulos on yleensä osuvampi. Tässä suhteessa ihminen on vielä tehokkaampi tiedon käsittelijä kuin kone. Hakemiston voima on siis tiedon laadussa, hakukoneiden vahvuus tiedon määrässä.

Hyvässä hakemistossa linkit on myös kuvailtu. Kuvailut auttavat löytämään etsittävän asian nopeasti ilman, että jokaista linkkiä tarvitsee napsauttaa ja tutkia itse www-sivuja. Hakemistojen avulla löytyy myös erityishakemistoja, esimerkiksi alueellisia hakemistoja tai Internet-yhteyden tarjoajien kokoamia hakemistoja, joiden tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden Internetin käyttöä. Näitä hakemistoja kutsutaan myös portaaleiksi.

Alla on lueteltu suomenkielisiä hakemistoja ja suurimmat portaalit.


http://www.makupalat.fi Makupalojen hakemisto 
http://www.fonecta.fi/hakemisto
http://www.mtv3.fi MTV3 
http://www.msn.fi Microsoft 
http://www.suomi24.fi Suomi 24 
http://www.iltalehti.fi Iltalehti 
http://www.kolumbus.fi Kolumbus 


Hakukoneen käyttö

Hakukonetta käytetään siten, että hakukoneen sivulla olevaan kenttään kirjoitetaan valittu hakusana tai hakulauseke ja painetaan Enter-näppäintä tai Hae-painiketta (Search). Hakukone listaa hakutulokset linkkeinä. Valitse haluamasi hakutulos ja napsauta linkkiä kyseiselle www-sivulle.

Hakukoneet ovat parhaimmillaan, kun haettavan asian voi määritellä tarkasti. Mitä tarkemmin mietit hakusanat, sitä parempia hakutuloksia saat. Hyvä hakulauseke on yksiselitteinen ja tarkka niin, ettei haku tuota suurta määrää vääriä tuloksia. Toisaalta hakulausekkeen täytyy olla riittävän yleinen, ettei se sulje pois merkittäviä hakutuloksia. Hakusanoissa ja -lausekkeissa kannattaa käyttää pieniä kirjaimia, sillä tällöin hakukone etsii sekä pienellä että isolla kirjoitettujen sanojen perusteella.

Seuraavassa on esimerkkejä Google-hakukoneen käytöstä.

kortti unicef
Google etsii www-sivuja, joissa esiintyy molemmat sanat täsmälleen näissä muodoissa.

"unicef kortti"
Www-sivuilla esiintyvät lainausmerkkien sisällä olevat sanat peräkkäin, tässä muodossa ja järjestyksessä.

kortti -unicef
Www-sivuilla esiintyy sana kortti, mutta ei sana unicef.

Alla on lueteltu Suomesta ja Suomen ulkopuolelta hakuja tekeviä hakukoneita. Usein hakukoneiden sivuilla on myös hakemisto.


http://www.fonecta.fi/ Fonectan haku
http://www.suomi24.fi Suomi 24 
http://www.altavista.com Altavista 
http://www.google.com Google 
http://www.hotbot.com HotBot 
http://www.northernlight.com Northern Light 
http://www.alltheweb.com All the Web (Fast) 
http://www.askjeeves.com Ask Jeeves 
http://www.looksmart.com LookSmart 
http://www.lycos.com Lycos 
http://www.yahoo.com Yahoo 
http://www.britannica.com Britannica

Hakukoneen voima on robotti

Hakukoneet perustuvat tietokoneohjelmiin, hakurobotteihin, jotka selaavat www-sivuja tietyssä järjestyksessä ja tietyn aikataulun mukaan. Robotit etsivät tietoa koko maailman www-sivuilta tai ne ovat erikoistuneet johonkin alueeseen. Ne analysoivat ja tallettavat selaamansa sivut ja sivujen osoitteet omaan tietokantaansa. Tekstin lisäksi ne analysoivat kuvia, tietokoneohjelmia ja ääni- tai videotiedostoja. Robotit käyvät läpi miljoonia www-sivuja, kuitenkin vain murto-osaa kaikista www-sivuista. Esimerkiksi uusimpia sivuja voi olla vaikea löytää hakukoneella, jos sen tietokantaa kartuttava robotti ei ole vielä analysoinut sivua.

Hakukoneet eivät ole kaiken kattavia, ja niinpä paras hakutulos saavutetaan käyttämällä useampaa hakukonetta, sillä ne hakevat, analysoivat, tallentavat ja esittävät tietoa eri tavoilla rakentajistaan riippuen. Jos ensimmäinen kone ei tuota hyvää tulosta, kannattaa kokeilla seuraavaa. Tarkkaile, millaisissa hauissa mikäkin kone antaa parhaan tuloksen, ja käytä sitä erityisesti tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi Google-hakukone löytää nopeasti yritysten www-sivuja yrityksen nimen perusteella.

HTML Comment Box is loading comments...