Auta lapsia käsittelemään internetin vihamielistä sisältöä

Internetissä esiintyy monenlaista vihamielistä sisältöä. Rasististen sivustojen lisäksi tällaista sisältöä on muun muassa useilla julmia piloja sisältävillä nuorten suosimilla sivustoilla.

uglypeople.com-sivuston kaltaiset sivut ruokkivat lasten internet-kulttuuria, jossa julmuutta toisia ihmisiä kohtaan pidetään sallittuna.

Jotkut vaikutuksille alttiit lapset siirtyvät toisten ulkonäköä pilkkaavilta sivuilta sivustoihin, joissa hyökätään vähemmistöjä ja homoseksuaaleja vastaan.

Valkoisen ylivallan kannattajat ja vihamieliset ryhmät käyttävät internetiä nuorten kannattajien rekrytointiin. Vihan lietsojat etsivät haavoittuvaisia nuoria, jotka voidaan houkutella yhteisöön rauhassa yksityisten keskusteluryhmien ja sähköpostin avulla.

Nämä ryhmät käyttävät myös vihamielistä musiikkia houkuttelemaan mukaan nuoria. Lapset löytävät helposti internetissä surffaillessaan sivustoja, jotka myyvät tai jopa tarjoavat ilmaiseksi vihamielistä musiikkia.

Joillain vihamielisillä sivustoilla on erityisesti lapsille suunniteltu osasto, joka on naamioitu harmittomaksi erilaisilla toiminnoilla ja linkeillä oikeisiin lasten sivustoihin.

Vihamielisen sivuston tarkoitus ei ole aina selvä. Ensi näkemältä esimerkiksi martinlutherking.org-sivusto näyttää olevan kunnianosoitus amerikkalaiselle kansalaisoikeusliikkeen johtajalle. Sivun on itse asiassa tehnyt valkoisten ylivaltaa kannattava järjestö.

Kuinka lapsesi voivat internetissä välttää vihamielistä sisältöä

Vanhempien on suojeltava lapsia internetin vihamieliseltä sisällöltä. Lapset pitää opettaa suhtautumaan kriittisesti internetin sisältöön. Heille pitää opettaa miten vihamielinen sivusto tunnistetaan. Seuraavassa on esitetty joitakin asioita, joiden avulla voit auttaa lapsiasi välttämään internetin vihamielistä sisältöä:

Ota selvää internetin sisällöstä ja selvitä, mitä lapsesi tekevät internetissä. Pyydä lapsiasi näyttämään, missä he käyvät internetissä ja mistä he pitävät. Keskustele internetin käytöstä usein lastesi kanssa, jotta he tuntevat olonsa riittävän turvalliseksi tullakseen kertomaan sinulle kohdatessaan internetissä jotain häiritsevältä tuntuvaa sisältöä.

Luo yhdessä lastesi kanssa säännöt internetin käytöstä. Sääntöjen tulisi luoda selvät rajat sille, mille sivustoille lapset voivat mennä internetissä ja mitä he voivat internetissä tehdä.

Seuraa ja valvo lastesi internetin käyttöä. Yleensä alle 10-vuotiailla lapsilla ei ole riittäviä valmiuksia kriittiseen ajatteluun, jotta he voisivat käyttää internetiä yksin. Internetiin kytketyt tietokoneet on hyvä sijoittaa näkyville alueille, ei lapsesi huoneeseen.

Kerro lapsillesi internetissä levitettävästä vihamielisestä sisällöstä. Nuoret lapset voivat tunnistaa ja välttää vihamielistä sisältöä paremmin, jos heille kerrotaan vihamielistä sisältöä levittävien tahojen toimintatavoista ja rasismin historiasta. Auta lapsia tunnistamaan internetissä vihamielinen sisältö ja siihen liittyvät symbolit, kuten hakaristit, loukkaavat rotuun tai seksuaalisuuteen liittyvät ilmaukset ja eri etnisten ryhmien tai rotujen halventavat esitystavat.

Tutustu suodatinohjelmistojen toimintaan. Vaikka suodattimet voivat ehkäistä osan väkivaltaisesta ja vihamielistä sisällöstä, tällaiset tekniikat eivät ole yksinään käytettyinä riittävä suoja. Internetissä levitettävä vihamielinen sisältö voi usein olla ovelasti piilotettua siten, että suodattimet eivät havaitse sitä.

Noudata netikettiä. Kannusta lapsiasi olemaan ystävällisiä ja kunnioittavia internetiin viestejä kirjoittaessaan ja välttämään vihamielisiä, ilkeitä tai ahdistelevia viestejä toisille. Muistuta heitä siitä, ettei mikään internetissä ole täysin yksityistä.

HTML Comment Box is loading comments...