Mikä on CMS? 

Sisällönhallintajärjestelmä (engl. "content management system" tai "CMS") on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan. Sisällönhallintajärjestelmälle ei täten ole olemassa mitään kovin selkeätä määritelmää vaan toimialasta riippuen sillä saatetaan viitata eri tavoin painottuneeseen tietojärjestelmään.

Erilaisia sisällönhallintajärjestelmia

Erilaisia järjestelmätyyppejä on lukuisia:

  • Dokumenttienhallintajärjestelmä
  • Www-sisällönhallintajärjestelmä (kts. www-sisällönhallinta)
  • Julkaisujärjestelmä (yleisnimitys julkaisupainotteiselle sisällönhallintajärjestelmälle, mutta myös usein synonyymi www-sisällönhallintajärjestelmälle tai www-julkaisujärjestelmälle, kts. www-sisällönhallinta)
  • Verkkokauppajärjestelmä
  • Aineistonhallintajärjestelmä (kuva-aineistot, videomateriaali, multimedia, jne.)
  • Wiki-järjestelmät (Esimerkiksi Wikipedia käyttää MediaWikiä.)

Monet nykyisin sisällönhallintajärjestelmä-nimikkeellä markkinoitavat järjestelmät ovat aikaisemmin olleet dokumenttienhallintajärjestelmiä.

Keskeiset osat

Sisällönhallintajärjestelmien kokoonpanot vaihtelevat, mutta usein järjestelmän toiminnot jaetaan ainakin karkeasti kolmeen osa-alueeseen:

  • Koostamisjärjestelmä
  • Tietovarasto tai sisältökokoelma (engl. repository)
  • Julkaisujärjestelmä