Mikä on tiedonsiirtonopeus

Tiedonsiirtonopeus on suure, joka kuvaa tiedon siirtymisen nopeutta. Tiedonsiirtonopeus on jossain tietyssä ajassa siirretyn tiedon määrä ja sen yksikkö on tiedon määrän yksikkö (bitti) jaettuna ajan yksiköllä (sekunti), bittiä sekunnissa. Yksikkö lyhennetään b/s, myös bit/s tai bps (bits per second).

Toisinaan siirtonopeus määritellään myös tavuissa sekunnissa (t/s, B/s, byte/s). Näin menetellään erityisesti puhuttaessa tietokoneen sisäisistä väylistä, joilla siirretään yksi tai useampi tavu kerrallaan.

Kerrannaisyksiköistä

Tietoliikenteessä käytetään apuna SI-järjestelmän kerrannaisyksiköitä puhuttaessa suurista siirtonopeuksista. Puhuttaessa tiedonsiirron nopeudesta bitteinä sekunnissa kerrannaisyksiköt pohjautuvat kymmenjärjestelmään.

Taulukko yleisesti käytössä olevista kerrannaisyksiköistä:

Esimerkkejä tiedonsiirtonopeuksista

Puheen siirtämiseen tarvitaan minimissään noin 1 kb/s siirtonopeus. CD:n äänen siirtämiseen tarvitaan hieman yli 1,4 Mb/s, mutta nykyaikaisilla koodekeilla laadukkaan stereoäänen siirtämiseen riittää 100 kb/s siirtonopeus.

Kuvasignaalin (video) siirtämiseen tarvitaan noin 16 kb/s siirtonopeus. Televisiolaatuisen videokuvan siirtämiseen tarvitaan noin 10 Mb/s siirtonopeus.Sovellusalueita

kuvankäsittely 
 - kuvion tunnistus 
 - robottinäkö 
 - animaatiot 
 - sääkarttojen tuottaminen satelliittikuvien perusteella 
äänenkäsittely 
 - puheentunnistus 
 - synteettinen puhe 
telekommunikaatio 
 - digitaalinen modulaatio ja demodulaatio 
 - tiedonsiirtokanavan häiriöiden tunnistus ja korjaaminen 
 - vastaanottimen synkronointi lähetteeseen (ajoitus ja taajuus) 
 - monen antennin lähetys- ja vastaanottotekniikat (MIMO) 
lääketiede 
 - röntgenkuvat 
 - EEG-aivokuvaus