Digitaalinen allekirjoitus

Digitaalinen allekirjoitus eli sähköinen allekirjoitus on sähköiseen viestiin tehty PKI-allekirjoitus, joka varmentaa tietyn viestin sisällön ja allekirjoittajan henkilöllisyyden. Mikäli viestiä muutetaan, allekirjoitus ei enää täsmää.

Yleisimmin digitaalista allekirjoitusta käytetään sähköposteissa lähettäjän todentamiseen. Jos joku muuttaa viestiä matkalla tai yrittää esiintyä väärällä henkilöllisyydellä, allekirjoitus paljastaa huijarin. Myös asiakkaita pyydetään usein verkkokaupoissa tekemään digitaalinen allekirjoitus ostoskuittiin, jolloin myyjällä on täysi todiste ostajan suostumuksesta kauppaan sekä sovituista ostoksista ja loppusummasta.

Juridiikka

Suomessa tuli vuonna 1999 voimaan laki sähköisestä allekirjoituksesta, jonka mukaan Euroopan unionin laatuvarmenteen kriteerit täyttävällä varmenteella tehty digitaalinen allekirjoitus on vähintään yhtä pätevä kuin perinteinenkin. Käytännössä tällä hetkellä ainoa Suomessa saatavilla oleva laatuvarmenne on väestörekisterikeskuksen HST-varmenne, jonka saa poliisilta sähköisellä henkilökortilla.

Tällainen laki antaa juridisen pohjan käydä kauppaa ja järjestää pankkipalveluita Internetissä. Jos käyttäjä myöhemmin yrittää kiistää tehneensä jonkin kaupan tai perua ostoksensa, on kaupalla kuitenkin laki puolellaan.

Ongelmat

PKI-järjestelmä vaatii toimiakseen luotettavan tietojärjestelmän, jonka tietoturvaa ei ole murrettu. Käyttäjän tietokoneella ei siis saa olla viruksia, matoja tai tunkeilijoita. Muuten koneella saattaisi pyöriä esimerkiksi haittaohjelma, joka salakuuntelee käyttäjän PIN-numeron sirukortille ja tekee sen jälkeen käyttäjän nimissä digitaalisia allekirjoituksia.

Toisaalta, jos käyttäjä on verkkopankissa allekirjoittamassa laskua, saattaisi haittaohjelma näyttää ruudulla todellisen laskun, mutta lähettää sirukortille allekirjoitettavaksi jotain täysin muuta.

Ongelmat ovat vielä paljon suuremmat, ellei PKI-avaimia säilytetä sirukortilla tai muulla PKI-avainlaitteella vaan tietokoneen levyllä.

Digitaalinen allekirjoitus

Useat julkisen avaimen menetelmät soveltuvat myös digitaalisten allekirjoitusten luomiseen. Digitaalisen allekirjoituksen tehdessään allekirjoittaja laskee allekirjoitettavasta viestistä yksisuuntaisen funktion avulla tiivisteen, jonka hän salaa yksityisellä avaimellaan. Vastaanottaja laskee saamastaan viestistä myös tiivisteen ja vertaa sitä allekirjoittajan varmenteesta saadulla julkisella avaimella avaamaansa salattuun tiivisteeseen. Mikäli tiivisteet ovat samat, on viesti kulkenut ehyenä (muuttumattomana) ja sen on allekirjoittanut juuri se henkilö, joka varmenteessa mainitaan.