Lasten henkilötiedot internetissä 

Netin keskusteluissa lapset tutustuvat toisiinsa ja saavat uusia ystäviä, joten kaikkia tietoja itsestä ei ole tarkoituskaan pitää salassa. Netin keskusteluissa suojeltavia tietoja ovat erityisesti sellaiset henkilötiedot, joista henkilö voidaan tunnistaa tai hänen yhteystietonsa selvittää. Henkilö voidaan tunnistaa myös eri tietoja yhdistelemällä (esim. koulun nimi, urheiluseura, paikkakunta).

Yhteystietojen lisäksi myös muiden henkilökohtaisten tietojen kertomisessa kannattaa olla varovainen. Tuntemattomalle kerrotut henkilökohtaiset asiat tai lähetetyt kuvat voivat olla nopeasti kaikkien nähtävillä verkossa. Nettipäiväkirjaan kirjoitetut asiat ovat todella julkisia ja usein luettavissa myös vuosien päästä. Internetissä kerran julkaistu teksti tai valokuva kopioituu helposti useaan paikkaan ja sen lopullinen poistaminen voi olla mahdotonta.

Rekisteröityminen

Monilla verkkosivuilla pyydetään käyttäjää rekisteröitymään tai muuten luovuttamaan henkilötietojaan. Henkilötietoja vastaan tarjotaan esim. sisäänpääsyä palveluun, osallistumista arvontaan, ilmaistuotteita tai mahdollisuutta keskusteluun. Kaupalliset toimijat keräävät lasten ja nuorten yhteystietoja myös markkinointitarkoituksiin.

Vinkit

Lasten kanssa on hyvä sopia henkilötietojen antamisesta netissä. Jos lapselle antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen, on vanhemman hyvä olla tietoinen mihin palveluihin tietoja on annettu.

Vanhemman on hyvä tarkistaa, että käytetystä palvelusta löytyy rekisteriseloste tai tietosuojaseloste (engl. Privacy policy), josta pitäisi selviää henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva taho sekä mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään ja mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja miten tietojen suojaamisesta on huolehdittu. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee kertoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käyttämisestä.

Palveluihin on yleensä turha antaa enempää kuin pakolliset tiedot. Rekisteröinnin yhteydessä tulee myös kertoa, jos henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovutus tällaiseen tarkoitukseen.

Lähde: Tietoturvakoulu.fi