Mikä on HTML5

HTML5 tarkoittaa erilaisia, toisiinsa osittain kytkeytyviä asioita:

* HTML-merkintäkielen uutta versiota tai kehitysvaihetta
* yleisnimitystä monille nykyaikaisille web-tekniikoille
* sovellusten toteuttamista webin tekniikoilla (JavaScript, CSS, HTML).

HTML5-kieli

HTML5-kieli on uusi versio verkkosivujen tekemiseen yleisesti käytetystä HTML-merkintäkielestä. Siitä on W3C:n suositusehdokas (Candidate Recommendation), jonka pohjalta on tarkoitus vahvistaa suositus vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.

Uudistuksina HTML5:ssä ovat mm. uudet <canvas>, <video> ja <audio> -elementit sekä SVG-muotoisen sisällön näyttäminen ilman <object> -tagin käyttöä. Muita lisäyksiä HTML:ssa ovat dokumentin semanttisuutta rikastuttavat <section>, <article>, <header> ja <nav> -tagit ja uudet attribuutit tagien määrittelyyn ja selkeyttämiseen.

Toisin kuin aiemmat HTML-kielen määrittelyt, HTML5:n määrittely kuvaa tarkasti dokumenttioliomallin (DOM). Määrittely kuvaa HTML-dokumentin ensisijaisesti oliona, jolla on puurakenne ja jota voidaan käsitellä ohjelmallisesti (etenkin JavaScriptillä). HTML-tagit ovat tällöin vain väline, jolla puurakenne esitetään tekstimuodossa eli sarjallistetaan. Sarjallistus voidaan tehdä myös XML:n sääntöjen mukaan, jolloin esitystavasta käytetään nimitystä XHTML5.

Määrittelyyn sisältyy myös sovellusliittymiä (API), etenkin sellaisia, joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisuutta ja tuoda dokumentteihin sovellusmaisuutta. Lisäksi varsinaisen HTML5-määrittelyn ulkopuolella on lukuisia erillisiä määrittelyjä, jotka laajentavat tällaisia mahdollisuuksia.

HTML5 iskusanana

HTML5 viittaa nykyisin usein yleisesti moderneihin web-tekniikoihin. Niihin kuuluvat HTML5-kielen uutuuksien ohella esimerkiksi CSS:n uudet piirteet (CSS3) sekä sovellusliittymät kuten File API ja Geolocation API. HTML5:llä tässä mielessä ei ole selviä rajoja, ja tulkinnat vaihtelevat.

Modernien web-tekniikoiden yleisnimityksenä HTML5 vastaa suunnilleen W3C:n käyttämää ilmausta Open Web Platform, joka määriteltiin laajaksi kattotermiksi kattamaan kaikki W3C:n alaan kuuluvat selaimen kautta tapahtuvat asiat (”all the W3C work that deploys through the browser of the future”). HTML5-nimityksellä kuitenkin viitataan usein myös W3C:n ulkopuolella määriteltyihin asioihin kuten grafiikan sovellusliittymä WebGL.

HTML5 sovellukset

Sovelluskehityksen alalla HTML5 tarkoittaa nykyisin yleisesti sovellusten toteuttamista webin avoimilla tekniikoilla Ohjelmointikielenä on tällöin JavaScript ja muotoilun perusvälineenä CSS. HTML:n osuus on melko pieni, eikä siinä ole yleistä tarvetta käyttää HTML5-kielen uutuuksia.

Jotkin HTML5-kielen uudet tekniikat kuten paikallinen muisti (localStorage) ja sovellusvälimuisti (application cache) voivat kuitenkin olla avuksi HTML5-sovellusten toteutuksessa. Merkittävämpiä ovat käytännössä CSS:n uudet piirteet, joilla voidaan toteuttaa mm. visuaalisesti näyttäviä esityksiä tehokkaasti.

HTML5-sovellukset voidaan tekniikoidensa ansiosta tehdä hyvin erilaisilla laitteilla toimiviksi. Tämä on niiden keskeinen etu kilpailussa eri laitteille (mm. älypuhelimille ja tableteille) kehitettyjen ns. natiivien sovellusten kanssa.

HTML5-sovellus voi toimia itsenäisenä ohjelmana paikallisesti, tai se voi olla yhteydessä verkkoon. Myös verkkosivustoja voidaan korvata HTML5-sovelluksilla, etenkin pyrittäessä vahvasti vuorovaikutteiseen palveluun.