Mikä on https? 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) on HTTP-protokollan ja SSL/TLS-protokollan yhdistelmä, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon webissä. Tiedot salataan ennen lähettämistä SSL-protokollan (tai uudemman miltei samanlaisen TLS-protokollan) avulla. HTTPS-yhteyksiä käytetään usein maksunvälityksiin World Wide Webissä.

SSL-salausta käytettäessä tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla käyttäjä voi paremmin selvittää, minkä palvelimen kanssa verkossa todellisuudessa asioi.

Selaimessa käytetty protokolla on HTTPS, kun osoite alkaa "https://".

Normaalisti HTTPS-protokolla käyttää TCP-porttia numero 443.