Huijauksen monet muodot

Rikolliset kehittävät jatkuvasti uusia keinoja, joilla he yrittävät huijata sekä yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Sähköposti ja Internet ovat avanneet mahdollisuuden tavoittaa suuria ihmismääriä helposti ja lähes olemattomin kustannuksin. Suurimittaisten huijausyritysten takana on usein kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, mutta joukossa on myös rikollista yksityisyritteliäisyyttä. 

Tähän tiedotteeseen on koottu tavanomaisimpia viime vuosina esiintyneitä huijaustapoja, joiden kohteina ovat olleet kansalaiset ja pienehköt yritykset. 

Ajankohtaista tietoa uusista huijaustavoista: 

www.kuluttajavirasto.fi

Sähköpostitse lähetetään edelleen perinteisiä ns. nigerialaiskirjeitä, joissa yritetään huijata rahaa erilaisilla peitetarinoilla. Tarinoissa vedotaan joko ihmisten auttamishaluun tai haluun saada helppoa rahaa, välillä molempiin yhtä aikaa. Tavallisia ovat myös ilmoitukset huomattavista lotto- tai arpajaisvoitoista, vaikka viestin saaja ei olisi mihinkään arpajaisiin osallistunutkaan. Poliisi neuvoo hävittämään tällaiset viestit roskapostina. Niihin ei pidä vastata, eikä niitä tarvitse lähettää poliisille. 

Uusimpia huijausmuotoja ovat petolliset nettirakkaat. Internetin keskustelu- ja seurustelupalstoilla syntyneissä suhteissa saattaa huijauksen kohteena oleva osapuoli rakastua oikeasti ja tulisesti, jolloin hänen on vaikea ymmärtää, että kaukainen rakastettu haluaakin vain hänen rahansa. 

Internetin eri kauppapaikoilla tapahtuu huijauksia jonkin verran, samoin esim. sijoitusten ja lomaosakkeiden kaupassa. Vaikka suurin osa tavaroita ja palveluja myyvistä on rehellisiä ja kunniallisia yrityksiä tai yksityishenkilöitä, on myös huijatuksi tulemisen mahdollisuus syytä tiedostaa. Epärehellisyyttä on syytä epäillä ainakin silloin, jos myyjä painostaa tekemään kaupat nopeasti, jos myyjäyrityksestä ei löydy kunnollisia taustatietoja, ja varsinkin silloin, kun juuri sinulle tehdään aivan erityisen edullinen tarjous. 

Kaikkiin edellä mainittuihin hujausmuotoihin pätee sama sääntö: jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ei yleensä olekaan totta. 

Varsinkin ulkomailta tapahtuvissa huijauksissa poliisin mahdollisuudet auttaa ovat valitettavan vähäiset. Juttujen selvittäminen ja menetettyjen rahojen takaisin saaminen on vaikeaa, koska Suomen poliisilla ei ole toimivaltuuksia Suomen rajojen ulkopuolella. Poliisi voi ainoastaan pyytää virka-apua kyseisen maan poliisivoimilta, mutta tämä tie on usein hidas eikä kaikissa maissa tuota toivottua tulosta. 

Suurten kielialueiden maissa huijauksilla on pitkät perinteet ja kansalaiset ovat niissä paremmin tietoisia huijatuksi tulemisen mahdollisuudesta. Suomi on pieni ja kaukainen maa, jota myös pieni kielialueemme on suojannut. Se on toisaalta hyvä asia, mutta sen seurauksena olemme vielä usein liian hyväuskoisia ja sinisilmäisiä. 

Kansainväliset huijarit ovat jo alkaneet viestiä myös harvinaisemmilla kielillä. Siitä olivat esimerkkinä Nordea-pankkia koskevat viestit, joissa kansalaisia yritettiin huijata lähettämään verkkopankkitunnuksensa viestin lähettäjälle. Rahalaitokset, viranomaiset tai muut asialliset tahot eivät koskaan pyydä tilitietoja, tunnuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja sähköpostilla.