Internet-sana

Maailmassa on yksi yhteinen tietoverkko, Internet tai internet. Nimi kirjoitettiin aiemmin isolla alkukirjaimella erisnimisäännön mukaisesti. Suomen kielen lautakunta päätyi kuitenkin kokouksessaan 12. maaliskuuta 2007 siihen, että molemmat vaihtoehdot ovat suomen kielessä hyväksyttäviä. Puhekielessä internetiä kutsutaan nimellä "netti".

Kahden kirjoitustavan välillä voi nähdä merkityseron: Kun Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, korostuu sen merkitys maailmanlaajuisen tietoverkon nimenä. Pienen alkukirjaimen kera se käsitetään pikemminkin viestintävälineeksi kuten televisio, radio tai puhelinverkko. Jälkimmäiseen katsantokantaan vetoaa myös Helsingin Sanomat, joka on tehnyt päätöksen kirjoittaa sanan pienellä alkukirjaimella.

Varsinaiselta merkitykseltään internet sanana tarkoittaa verkkojen välistä tiedonsiirtoa erityyppisten aliverkkojen välillä tai erityyppisistä aliverkoista koottua verkkoa. Sanassa internet-protokolla (IP) "internet" kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, koska IP on yleinen verkkojen välinen protokolla, jota Internetin ohella voidaan käyttää (ja käytetään) muissakin verkoissa.