IT-barometri 

IT-barometri on tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta. Tutkimus on suoritettu vuosittain alkaen vuodesta 2008.

IT-barometri 2011

Neljännen kerran toteutettu TTL:n vuotuinen IT-barometri selvittää tieto- ja viestintätekniikan merkitystä suomalaisille yrityksille. Kysely kohdistettiin suomalaisten, keskisuurten ja suurten yritysten operatiivisessa johdossa sekä IT- ja tietohallintojohdossa työskenteleville.

Vuoden 2011 barometrista selviää muun muassa mitä IT-johto ja yritysjohto ajattelevat pilvipalveluista, miten suhtaudutaan sosiaalisen median käyttöön työpaikoilla ja mikä on yritysten kanta kuluttajistumiseen.

Tutkimusraportin tiivistelmän voit ladata ilmaiseksi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. Voit myös ostaa koko raportin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietotekniikanliitto@ttlry.fi. Hinta TTL:n jäsenille on 185 € ja muille 275 €.

Tutkimusraportti - IT-barometri 2011 (tiivistelmä)

Survey Report - IT barometer 2011 (in English)

IT-barometri 2010

IT-investointeja karsitaan taantuman jälkimainingeissa, silti IT nähdään myös toipumiskeinona.
Tietotekniikan liiton vuotuinen IT-barometri toteutettiin nyt kolmannen kerran. Barometri kartoittaa IT:n merkitystä suomalaisille yrityksille. IT-barometriin vastasi 176 liiketoiminta tai IT-johtoon kuuluvaa henkilöä yli 500 hengen suomalaisorganisaatioista. Taantuman aikana kriittisyys IT:n välitöntä hyödyntämistä ja varsinkin tietohallintojen toimintaa kohtaan on kasvanut selvästi etenkin liiketoimintajohdossa. Kriittisyyden lisääntyminen IT:tä ja tietohallintoa kohtaan kuvastanee IT:lle asetettuja suuria odotuksia, joita on ollut vaikea lunastaa heikossa taloustilanteessa.

Tutkimusraportti - IT-barometri 2010

Survey Report - IT barometer 2010

Sosiaalinen media erottelee jyvät akanoista verkkoliiketoiminnassa, TTL Tietopalsta Tivi 11.6.2010

Aikaisempaa harvempi yritys pyrkii ulkoistamaan IT-toimintonsa, TTL lehdistötiedote 21.5.2010

IT-investointeja karsitaan taantuman jälkimainingeissa, silti IT nähdään myös toipumiskeinona, TTL lehdistötiedote 12.5.2010

Tietoviikko: http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article404810.ece

Tietokone: http://www.tietokone.fi/uutiset/it_auttaa_ulos_taantumasta

IT-barometri 2009

Johtajat arvioivat informaatioteknologian merkityksen liiketoiminnalle kasvaneen merkittävästi

Tietotekniikan liiton (TTL) vuoden 2009 IT-barometrissa IT:n vaikutusta liiketoimintaan kuvaavat tunnusluvut lähes kaksinkertaistuivat vuoteen 2008 verrattuna. Peräti 96 prosenttia vastaajista näkee, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu jatkossa (vrt. 88 prosenttia vuonna 2008), ja 77 prosenttia vastaajista kertoo yrityksensä kehittävän IT:tä strategisena voimavarana (vrt. 68 prosenttia vuonna 2008). Toisaalta IT-kustannusten osuuden liikevaihdosta odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan. Tutkimukseen vastasi taantuman alkukuukausien aikana 121 liiketoiminta- ja tietohallintojohtajaa.

Lue tästä lehdistötiedote
Lue tästä tutkimusraportti
Research Report – IT barometer 2009

Lähde: www.ttlry.fi