Käyttöoikeudet ja salasanat

Tietojärjestelmät tarvitsevat aina käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja se on yhdistetty juuri sinun henkilöllisyyteesi ja työtehtävääsi. Käsittele käyttäjätunnusta ja salasanaa samalla tavalla kuin pankkikorttiasi ja tunnuslukuasi.

* Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojasi tai toimikorttiasi ja PIN-koodiasi toisen henkilön käyttöön, älä edes atk-henkilöstölle, koska he eivät niitä tarvitse. Suhtaudu epäilevästi kaikkiin tiedusteluihin,jotka liittyvät salasanoihisi tai järjestelmien käyttöoikeuksiisi.
* Vaihda salasanat riittävän usein ja heti, kun epäilet niiden paljastuneen.
* Huolehdi, että salasanat ovat riittävän monimutkaisia ja vältä tuttujen jokapäiväisten nimien käyttöä salasanana. Hyvässä salasanassa voi olla
pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja jopa erikoismerkkejä. Kaikkiin järjestelmiin ei kuitenkaan käy erikoismerkit. Hyvä salasana on sinun helppo muistaa, mutta vaikea ulkopuolisen arvata.
* Älä kirjoita salasanoja muistiin.
* Älä käytä organisaation henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa
rekisteröityessäsi Internetiin.
* Joissain tilanteissa tai järjestelmissä on pakko käyttää yhteistunnuksia.
Yhteistunnusten käytöstä päättää järjestelmän tai tietojen omistaja. Yhteistunnusten
käyttö on sallittu vain omistajan luvalla.
* Useamman henkilön käytössä olevien yhteistunnusten salasana täytyy
vaihtaa aina, kun jonkun käyttäjän käyttöoikeus lakkaa tai epäillään jonkun
ryhmään kuulumattoman saaneen sen tietoonsa. Salasana tulee
muulloinkin vaihtaa riittävän usein.

HTML Comment Box is loading comments...