Lapset ja markkinointi internetissä 

Internetin kautta mainostajat tavoittavat lapset ja nuoret tehokkaasti ja lähes kaikkia lasten suosimia tuotteita myös markkinoidaan internetissä.

Lapsille suunnattua markkinointia säädellään

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia säädellään ja arvioidaan tiukemmin kuin aikuisille suunnattua, koska alaikäiset ovat alttiimpina markkinoinnin vaikutuksille. Kuluttaja-asiamies on asettanut joukon vaatimuksia alaikäisiin kohdistuvalle markkinoinnille, joita ovat mm.:

Alaikäisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

Pelkästään aikuisille tarkoitettu mainonta on pidettävä erillään lasten ja nuorten aineistosta.
Mainonta on voitava tunnistaa heti mainonnaksi.
Viihdettä kuten pelejä ei saa keskeyttää mainoksilla eikä yhdistää mainoksiin.
Lapsille kohdistetuissa kilpailuissa osallistumisen ehtona ei voi olla suostumuksen antaminen suoramarkkinointiin.

Mitä voit tehdä:

Käytä nettiä yhdessä lapsesi kanssa ja opeta häntä tunnistamaan mainonta ja sen pyrkimykset.
Ilmoita asiattomasta mainonnasta kuluttajaviranomaiselle tai palveluntarjoajalle.

Suojaa lapsesi suoramarkkinoinnilta

Vanhemmilla on oikeus päättää heidän lapsiinsa kohdistuvasta markkinoinnista. Suoramarkkinointi sähköpostilla ja tekstiviesteillä on sallittua vain henkilöltä etukäteen saadulla suostumuksella. Kuluttaja-asiamiehen mukaan alle 15-vuotiaalle ei saa lähettää suoramarkkinointia ilman vanhempien suostumusta. Myös 15-17-vuotiaille suunnatussa markkinoinnissa pelisääntönä on pidättyvyys eli mainostettujen tuotteiden luonne tulee ottaa erityisesti huomioon. Lue lisää lasten henkilötietojen suojaamisesta seuraavalta sivulta.

Maksulliset palvelut ja verkko-ostokset

Netissä ja matkapuhelimella ja voi tehdä ostoksia erilaisissa palveluissa, kuten verkkokaupassa, jolloin ostokset yleensä tehdään velaksi. Ala-ikäisillä taskurahoja suuremmat ostokset edellyttävät kuitenkin aina vanhempien suostumusta (esim. sähköpostilla tai puhelimella), ilman huoltajan vahvistusta alaikäisen tekemä verkko-ostos ei ole sitova. Lapsia ei saa myöskään houkutella käyttämään mobiilipalveluita kuten esim. tilaamaan logoja tai osallistumaan TV-peleihin suorilla ostokehotuksilla.

Vinkkejä

Keskustele lapsesi kanssa alaikäistä ja ostoksia koskevista pelisäännöistä verkossa.
Tilaa tarvittavat puhelin- tai tekstiviestiestot sekä saldorajoitus lapsesi matkapuhelinliittymään omalta operaattoriltasi.
Ilmoita sopimattomista sivuista kuluttaja-asiamiehelle tai palveluntarjoajalle.

Lähde: Tietoturvakoulu.fi