Sosiaalinen media / tietoaineistoon liittyvät riskit" 

Tietoturvallisuuden keskeinen tehtävä on huolehtia tietoaineistojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvistä seikoista palveluiden helppokäyttöisyyttä unohtamatta. Eräs merkittävimmistä sosiaalisen median palveluiden tietoturvallisuuden uhkakuvista on muun kuin julkisen tietoaineiston paljastuminen tai joutuminen väärin käsiin. Tämä voi aiheutua seuraavista seikoista:

1. Käyttäjä saattaa jakaa tai lähettää palveluun vahingossa tai tiedostamattaan salassa pidettäviä tietoaineistoja. Mikäli palvelu on ulkomailla tai kolmannen osapuolen ylläpitämä, saattaa aineiston poistaminen olla joko mahdotonta tai se kestää niin kauan, että tieto ehtii vuotaa ja levitä myös muualle Internet-verkon palveluihin, jolloin tietoaineisto jää ”ikuisesti” nettiin. Lisäksi tiedon poistoyritykset saattavat vain johtaa siihen, että tieto leviää entistä laajemmin.

2. Käyttäjä saattaa aiheuttaa tiedostamattaan tietovuodon siten, että vaikka hänen yksittäiset viestit eivät muodosta uhkaa, niin kerättäessä nämä eri palveluihin tuotetut viestit yhteen tai keräämällä tietoja pitemmältä aikajaksolta, saadaan muodostettua sellainen kokonaisvaltainen tilannekuva, joka johtaa luottamuksellisen tiedon menettämiseen

3. Vaikka käyttäjä ei lähetä luottamuksellista tietoa sosiaalisen median palveluun, toinen henkilö saattaa palveluun lähettämässä viestissä, valokuvissa tai videotiedostoissa paljastaa tahattomasti käyttäjää tai organisaatiota koskevia luottamuksellisia tietoja.

Useat sotilasorganisaatiot ovat ilmoittaneet ongelmaksi sen, että omat joukot kirjoittaessaan blogeja kriisialueelta paljastavat tietoja operaatiosta ja sen suunnitelmista, näin vaarantaen sekä operaation, henkilöstön että paikallisen väestön turvallisuuden.

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös tietoisesti väärän tai virheellisen tiedon levittämiseen. Sähköisessä muodossa olevan tiedon leviämistä on usein mahdotonta valvoa. Tiedon eheyden takaaminen on usein mahdotonta, koska tieto saattaa muuntua merkittävästi matkalla palvelusta ja välittäjästä toiseen.

Lähde: www.vm.fi