Mikä on lisenssi? 

Tietokoneohjelmistoa ei yleensä myydä vaan se lisensoidaan. Microsoft on erityisen tunnettu lisensseistään. Asiakas ostaa lisenssin, joka oikeuttaa käyttämään ohjelmaa. Microsoftin lisenssit ovat maksullisia, mutta lisenssi tulee myös ilmaiseksi levitettävän ohjelman mukana.

Tietokoneohjelmia suojataan Suomessa tekijänoikeuslain 27 §:n 2 momentin mukaan(Suomen laki, 2007) kirjallisena teoksena. Myös tietokoneohjelmien
lisensointi perustuu samaan pykälään, jonka mukaan teoskappaleen luovutus ei sisällä tekijänoikeuden luovutusta, ellei tästä ole erikseen nimenomaisesti sovittu. Tekijänoikeuden haltija siis antaa lisenssisopimuksella ohjelmaan rajoitetun käyttöoikeuden, mutta ei luovu tekijänoikeudesta ohjelmaan. Lisenssit perustuvat siis pitkälti tekijänoikeuden pohjalle.

Esimerkiksi suljetun lähdekoodin ohjelmistot ovat huomattavasti rajoitetummin lisensoidut kuin avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Voidaankin todeta, että avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kohdalla ohjelmistojen lisenssien tarkoitus on tukea saatavuuden periaatetta lain kannalta. Jotta ohjelmistoa voidaan ylipäätään kutsua avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi, on sen käytännössä mukauduttava jonkin avoimen lähdekoodin ohjelmiston identifioivan lisenssin periaatteisiin.

Erilaisia avoimen lähdekoodin lisenssejä on kymmeniä. Suurin toiminnallinen
ero eri avoimen lähdekoodin lisensseissä on niiden reagoinnissa teosten
muunteluun ja yhdistämiseen. Avoimen lähdekoodin lisenssillä saadaan lupa
tekijänoikeuden haltijalta ottaa ja tehdä käytön edellyttämiä kopioita. Normaalisti tekijänoikeus kieltää teoksen muokkaamisen, kopioimisen ja teoksen käyttämisen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, etteivät kaikki lisenssit mahdollista esimerkiksi lähdekoodin vapaata siirtämistä tai muokattavuutta edelleentuotteistettaviksi suljetun lähdekoodin ohjelmistoiksi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tunnistaa käytetyn lisenssin suomat oikeudet ja toisaalta sen ohjelmistolle asettamat rajoitukset riittävän ajoissa mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi.

 

HTML Comment Box is loading comments...