Mikä on CSS? 

CSS (Cascading Style Sheets, porrastetut tyyliarkit) on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. CSS:ssä dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yhdeksi säännöstöksi.

CSS-kielet

Varsinaisia tyylikieliä ovat muun muassa CSS1 ja sen seuraaja CSS2. World Wide Web Consortium (W3C) ylläpitää CSS-kielien määritelmiä. Kehitteillä on sarjan kolmosversio, CSS3. Sitä odotellessa työn alla on myös CSS2:n päivitysversio CSS21. Kaikista versioista käytetään usein lyhyesti nimitystä CSS.

CSS:llä annetut säännöt ehdottavat, kuinka dokumentti voidaan esittää. Säännöt eivät siis ole ehdottomia, vaan ne voi halutessaan kiertää. Jotkin säännöt saattavat korvautua toisten tyyliohjeiden vastaavilla säännöillä. Esimerkiksi dokumentissa annetut ohjeet ovat yleensä toissijaisia dokumentin vastaanottajan ohjeisiin verrattuna.

CSS:llä voidaan kuvata monipuolisesti sekä nähtävää että kuultavaa esitystapaa. Äänisyntetisaattoreita varten on määritelty muun muassa äänen korkeutta, painotusta ja äänenväriä sääteleviä ominaisuuksia. Visuaalisen esitystavan perusta on ns. laatikkomalli (box-model). Jokainen dokumentin elementti käsitetään mallissa laatikoksi, joka sijoitetaan ympäröivän elementin laatikon sisään muiden saman tason elementtien vierelle. Kullakin elementillä on neljä sisäkkäistä laatikkoa, joista uloin on marginaali; sen sisällä on reunus, joka rajoittuu sisäpuolelta sisältöä ympäröivään täytteeseen. Sisältölaatikossa on kuvattavan elementin sisältö.

CSS:ää käytetään luonnollisesti (X)HTML:n kanssa, mutta se sopii yhtä lailla muidenkin rakenteisten dokumenttien (esimerkiksi XML, MathML) tyyliohjeeksi.