Mikä on multimedia? 

Multimedia on eri medioiden käyttämistä yhdessä tiedon välittämiseen. Käyttää voidaan esimerkiksi ääntä, kuvaa ja tekstiä. Multimedia-aineisto tallennetaan yleensä digitaaliseen muotoon.

Esimerkiksi luento voi olla "multimedialuento", joka siis sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä ja joita luennoitsija käyttää hyväkseen.

Tiukimmassa merkityksessä multimediasta puhuminen edellyttää, että eri medioita käytetään yhtäaikaisesti toisiaan tukevalla tavalla. Samanaikaisesti käytetyistä, mutta ei toisiaan tukevista medioista käytetään joskus nimitystä erillismedia. Löyhimmässä merkityksessä multimedia-sanaa voidaan käyttää kattokäsitteenä erilaisille esimerkiksi kuva- ja äänimedioille ottamatta kantaa siihen, käytetäänkö niitä samanaikaisesti. Esimerkiksi multimediasoitin on soitin, joka toistaa useita erilaisia tiedostoformaatteja. Esimerkkejä näistä ova RealPlayer, VLC ja Windows Media Player.