Mikä on Plug-in? 

Plug-in on tietokoneohjelma, joka toimii vuorovaikutuksessa isäntäsovelluksen, kuten WWW-selaimen tai sähköpostiohjelman kanssa tarjotakseen tietyn toiminnon tarvittaessa.

Tyypillisiä esimerkkejä ovat liitännäiset, jotka:

- lukevat tai muokkaavat tietyn tyyppisiä tiedostoja (esimerkiksi purkavat ääni- tai videotiedostoja)
- salaavat tai purkavat sähköpostiviestejä (esimerkiksi PGP)
käsittelevät kuvia grafiikkaohjelmassa tavoilla, joihin isäntäohjelma ei ilman liitännäistä pysty
- toistavat multimediaesityksiä WWW-selaimessa (esimerkiksi Adobe Flash).

Isäntäsovellus tarjoaa palveluja, joita liitännäiset voivat käyttää, kuten menetelmän, jonka avulla liitännäinen voi rekisteröidä itsensä isäntäsovelluksen käyttöön, sekä protokollan, jolla tietoja siirretään isäntäsovelluksen ja liitännäisen välillä. Liitännäiset ovat riippuvaisia palveluista, joita isäntäsovellus tarjoaa, eivätkä yleensä toimi itsenäisinä ohjelmina. Kääntäen isäntäsovellus on riippumaton liitännäisistä, joten liitännäisiä voidaan lisätä ja päivittää ilman muutoksia isäntäsovellukseen. Joissakin tapauksissa isäntäsovellusta ei tarvitse edes käynnistää uudelleen liitännäisen asentamisen jälkeen.