Laajakaista myöhässä

Tilaamaani laajakaistaliittymää ei toimitettu sovittuna ajankohtana. Voinko vaatia yritykseltä korvauksia?

Kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos laajakaistaliittymää ei toimiteta sovittuna ajankohtana eikä viivästys johdu käyttäjästä. Sama koskee l ankaliittymän tai matkapuhelimen toimituksen viivästymistä.

Viestintämarkkinalain mukaan vakiokorvaus on 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin yhteensä enintään 160 euroa.

Kuluttajan täytyy maksaa sopimukseen perustuvat maksut vasta siitä hetkestä lähtien, kun yhteys on käytettävissä.

Liittymän viivästyksestä on ilmoitettava yritykselle kohtuullisessa ajassa.

Sopimuksen saa toimituksen viivästyksen perusteella myös purkaa, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Mikäli operaattorin kanssa syntyy riitaa esim. viivästyksen korvaamisesta, ota yhteys kuluttajaneuvojaan. Kuluttajaneuvoja voi toimia apuna neuvotteluissa ja avustaa tarvittaessa valituksen tekemisessä Kuluttajariitalautakuntaan.

Lähde: Kuluttajavirasto