Mikä on nettikiusaaminen?

Netissä nuoret kokoontuvat yhteen viettämään aikaa samalla tavalla kuin aiemmin keräännyttiin torin laidalle, kauppakeskukseen tms. Suosittuja netin tapaamispaikkoja ovat esimerkiksi kuvagalleriat, keskustelupalstat, chatit, blogit, pikaviestimet ja nettipelit. Netissä voidaan luoda merkityksellisiä ihmissuhteita ja saada tärkeitä kokemuksia, mutta toisaalta myös loukata ja vahingoittaa muita käyttäjiä. Netin nimettömyys ja kasvottomuus saattavat houkutella asiattomaan ja ajattelemattomaan viestintään. Toisinaan tunteet kuumenevat liikaa ja sorrutaan toisten loukkaamiseen. Kaikilla aikuisilla ei ole kenties omia kokemuksia netinkäytön sosiaalisesta luonteesta. Tällöin nuori saattaa joutua kohtaamaan yksin netin kiusaamistilanteita.

Nettikiusaaminen on kiusaamista

Varsinaisesta kiusaamisesta puhutaan silloin, kun kiusaaminen on systemaattista, jolloin tarkoituksellinen toista vahingoittava käyttäytyminen kohdistuu toistuvasti yhteen ja samaan henkilöön.

Nettikiusaaminen poikkeaa hyvin vähän koulukiusaamisesta. Netti on vain väline ihmisten toiminnalle, joten lähes kaikki koulukiusaamisen muodot ilmenevät myös netissä. Nettikiusaaminen on usein joko alku tai jatkoa koulukiusaamiselle ja kiusaaja on ennalta tuttu, esimerkiksi entinen paras kaveri.

Muutamia eroja netti- ja koulukiusaamisen välillä kuitenkin on:
• Netissä ja kännykällä kiusaaja voi toimia nimimerkin takaa.
• Kiusaaja voi olla kiusattua selvästi pienempi tai nuorempi.
• Tekstiviesti- tai mese-keskusteluissa ei ole valvontaa eikä aikuisia läsnä.
• Netissä kevyt pila voi karata käsistä, kun yleisöä voi olla paljon.
• Kerran netissä levinnyttä valokuvaa tai tekstiä on vaikea saada enää kokonaan poistettua.
• Kiusattu ei aina pääse turvaan kiusaajilta. Kännykkää ei vain voi pitää kiinni.
• Toisaalta netissä on helpompi blokata ei-toivotut henkilöt keskustelusta tai muuten valita seuransa.

Vaikka nettikiusaaminen ei satu fyysisesti, netin kautta singotut iskut tuntuvat silti yhtä pahalta kuin kasvotusten. Toisaalta nettikiusaaja ei ehkä tajua kiusaavansa, sillä netissä ei näe vastapuolen ilmeitä eikä tunnereaktioita.


Kuka on nimimerkin takana?

Kiusaajan kannalta netti on vaarallinen paikka, sillä pieni kiusanteko voi helposti riistäytyä käsistä. Se, mikä koulussa kuiskattuna on ilkeätä pilkkaa, muuttuu julkisessa tiedotusvälineessä tehtynä helposti kunnianloukkaukseksi. Internetin käytön vaivattomuus ja viestinnän vapaus voivat helposti johtaa mielikuvaan, että netissä kaikki on mahdollista ja sallittua.

Internetissä on näennäisesti helppo kiusata. Nettikiusaaja saattaa luulla, että hän ei voi jäädä kiinni. Lähes aina nettikiusaaja pystytään kuitenkin tunnistamaan, viimeistään palvelun ylläpidon ja poliisin yhteistyöllä. Kiusatun kannattaa tallentaa todisteet kiusaamisesta.

Nettikiusaamista ei pidä sietää!

Mitä tehdä kiusaamistilanteissa:
• Tue nuorta: Kiitä, että hän kertoi asiasta sinulle.
• Kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata.
• Opeta nuorta tallentamaan viestit jatkotoimenpiteitä varten. Näppäimistössä on print screen -näppäin (prt scr), joka ottaa kuvakaappauksen ruudun sen hetkisestä näkymästä.
• Kehota nuorta käyttämään yhteisöpalvelun turvaominaisuuksia. Monissa palveluissa kiusaajan kommentoinnin itselle voi estää. Turvapalveluita ovat kaverilistat, mustat listat sekä omien tietojen ja kuvien rajaaminen
• Nettikiusaamisesta jää yleensä jälki, joten kiusaajat on mahdollista jäljittää.
• Netin kiusaamistapauksissa rikoskynnys ylittyy usein. Mikäli näin on käynyt, älä epäröi ottaa yhteyttä poliisiin.
• Pohdi nuoren kanssa, miten vastaavia tilanteita voisi välttää jatkossa.

Lähde: Tietoturvakoulu.fi