Mikä on Oracle

Oracle on relaatiotietokanta, jota kehittää Oracle Corporation. Oracle on ylivoimaisesti eniten myyty tietokanta maailmassa. Oraclen tietokanta tallettaa datan loogisesti taulualueisiin (tablespace) ja fyysisesti tiedostoihin. Taulualueilla voi olla erilaisia lohkoja (segments), esimerkiksi indeksilohkoja ja datalohkoja. Segmentit puolestaan koostuvat ilmenemistä (extents). Ilmenemät ryhmitellään yhtenevien datablokkien perusteella. Datablokki on tiedon talletuksen perusyksikkö. Fyysisellä tasolla tiedostot muodostuvat yhdestä tai useammasta datablokista, missä blokkikoko voi vaihdella. Oracle hallinnoi kaikkea talletettua tietoa sen tiedon avulla, joka on talletettu systeemitaulualueelle.

Tietokantaan voi tallentaa myös funktioita, ja ne voidaan suorittaa tietokantaohjelmiston sisällä. Funktiot kirjoitetaan SQL-, PL/SQL- tai Java-ohjelmointikielellä.

Järjestelmätuki

Versioon 9 asti Oracle on tukenut todella monia tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä. Versiosta 10g alkaen valikoima supistuu ja siihen kuuluu joulukuusta 2004 lähtien "vain"
- Apple Computer Mac OS X Server: PowerPC
- Hewlett-Packard HP-UX: PA-RISC, Itanium
- HP Tru64 UNIX: Alpha
- HP OpenVMS: Alpha, Itanium
- IBM AIX5L: IBM POWER
- IBM z/OS: zSeries
- Linux: x86, x86-64, PowerPC, zSeries, Itanium
- Microsoft Windows: x86, x86-64, Itanium
- Oracle Solaris: SPARC, x86, x86-64

Perinteisesti Oracle-tietokannan esimerkkikäyttäjä on scott ja salasana tiger. Bruce Scott oli yksi Ellisonin perustajakumppaneista ja Tiger hänen kissansa.