Mikä on ohjelmointirajapinta

Ohjelmointikielen kääntäjä on tietokoneohjelma, joka luo tietokoneohjelman ohjelmointikielisen lähdekoodin perusteella konekielisen ajettavan binääritiedoston (eli kääntää ohjelman). Kääntäminen on siis muunnos, jossa ihmiselle helpossa muodossa oleva lähdekoodi muutetaan tietokoneen ymmärtämään muotoon.

Kuvaus

Yksi ohjelmointirajapinnan päätarkoituksista on tarjota käyttömahdollisuus yleisimmille toiminnoille. Käyttöliittymä voi esimerkiksi tarjota ohjelmointirajapinnan ikkunoiden tai kuvakkeiden piirtoon, ja tietokanta taas rajapinnan kyselyiden läpiviemiseksi. Ohjelmointirajapinta liitetään hyvin usein osaksi SDK:ta (Software development kit).

Hyvä ohjelmointirajapinta sisältää abstraktin kerroksen, niin kutsutun "mustan laatikon", jonka avulla ohjelmoijan ei tarvitse tietää rajapinnan alaisista menetelmistä. Tämän avulla rajapinta voidaan pitää "alaspäin yhteensopivana", eli ohjelmointirajapinnan toimintaa voidaan tehostaa ilman, että ohjelma, joka käyttää rajapintaa, häiriintyisi siitä.

Ohjelmointirajapintojen julkaisukäytännöistä erottuu kaksi erilaista tapaa:
1. Ohjelmointirajapintaa ei julkaista tai se julkaistaan tietyin rajoituksin. Esimerkiksi Sony julkaisi PlayStation 2 -rajapinnan vain lisensoiduille pelien tekijöille. Sony halusi määrätä, ketkä ja kuinka moni saa valmistaa pelejä pelikonsoliin, ja hyötyä pelin tekijöistä rahallisesti.
2. Täysin tai lähestulkoon avoin ohjelmointirajapinnan julkaisu, esim. Microsoft, joka julkaisee useimmat rajapinnoistaan kaikkien käytettäväksi, mahdollistaen tietokoneohjelmien kehittämisen etenkin Windows-käyttöjärjestelmälle.