Ostaisitko internet-kaupasta 

Tulli soveltaa Internet-ostoksiin pääosin samoja sääntöjä kuin muihinkin ulkomailta tehtyihin posti- myyntiostoksiin.

Ongelmat voi välttää ennalta

Ostosten teko ulkomailta Internetin kautta on helppoa ja vaivatonta. Joskus saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä. EU:n ulkopuolelta tilatulle edulliselle lähetykselle tulee lisähintaa, kun Tulli esittää oman laskunsa maksettavaksi ennen tavaran luovuttamista. Joitakin lähetyksiä ei saa lainkaan haltuunsa. Tässä esitteessä kerrotaan, mitä säännöksiä tulee ottaa huomioon ja miten toimia tilattaessa tavaroita EU:n veroalueelta ja EU:n vero- tai tullialueen ulkopuolelta. EU:n veroalueella tarkoitetaan tässä oh- jeessa EU:n jäsenvaltioita ja niiden alueita, jotka kuuluvat sekä EU:n arvonlisäveroalueeseen että val- misteveroalueeseen. EU:n arvonlisäveroalue ja valmisteveroalue eivät ole täysin yhtenevät tullialu- een kanssa. Lisätietoja ja luettelo tulli- ja veroalueista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta www. tulli.fi >Suomen tulli>Tulli tutuksi>Termit selviksi>Tulli- ja veroalue.

Epäilyttävä ostos kannattaa jättää tekemättä

Vastuuntuntoinen kauppias antaa riittävästi tietoa itsestään, sopimusehdoistaan ja tuotteistaan ennen kaupan solmimista. Jos kaupan luotettavuutta on vähänkään aihetta epäillä, ostos kannattaa jättää tekemättä.

Lähde: www.tulli.fi