Pilvipalveluiden käsitteitä 

Infrastructure as a Service (IaaS) tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Kokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito. Infrastruktuuri on perusta, joka mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja olemassaolon. Infrastruktuurin kaksi päätehtävää ovat tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille. Yksi suurimmista IaaS-tarjoajista on Amazon Web Services, joka tarjoaa monia tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja palveluita.

Paas (Platform as a Service) käsittää ohjelmiston ja laitteiston käytön ilman, että laitetta ja sovelluksia on hankittava erikseen. Tähän malliin perustuvat esimerkiksi Microsoft Azure ja IBM LotusLive.

Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa yleensä Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa.

Julkinen pilvi tarkoittaa yleisesti webissä käytössä oleva palvelua, jossa asiakkaat ovat jaetussa datakeskuksessa, yleensä kuitenkin vähintään eri virtuaalikoneissa toisistaan erotettuna.

Yksityisessä pilvessä asiakas hyödyntää sovellusten ajamista keskitetysti datakeskuksesta, mutta konesali on omassa hallinnassa tai esimerkiksi palveluntarjoajalta ostettuna vain omaan käyttöön.

Hybridimallissa voidaan yhdistää julkista ja yksityistä pilveä siten, että kriittisin tieto pidetään omilla palvelimilla, mutta vähemmän tärkeät tiedot ja sovellus voidaan ajaa julkisessa pilvessä.

Pilvipalvelun ostajan muistilista:

1. Selvitä lainsäädännön vaatimukset tiedollesi

2. Tieto ja sovellukset kannattaa pitää lähellä asiakkaita vasteaikojan vuoksi

3. Analysoi mitä kannattaa pitää omassa konesalissa ja mitä voi päästä ulos

4. Tarkista yhteensopivuus nykyisten ohjelmistojen kanssa

5. Ostamisen osaamista ja tietoturvaa ei voi ulkoistaa kokonaan

6. Lyhytaikainen sopimus voi olla riski tuotantopalvelimille, jos sovellusta ei voida siirtää kilpailevaan palveluntarjoajan alustalle

Lähde: Tietokone.fi