Mikä on projektinhallinta? 

Projektinhallinta tarkoittaa resurssien (kuten työvoiman) organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti. Käytettäviin resursseihin luetaan esimerkiksi raha, työvoima, raaka-aineet, energia, tila ja palkat. Resurssien lisäksi huomioidaan esimerkiksi viestintä, laatu ja riskit.

Projektipäällikkö

Projektinhallinta on useimmiten projektipäällikön tehtävä. Projektipäällikkö ei useimmiten osallistu projektin muiden tehtävien tekemiseen, vaan lähinnä keskittyy projektin etenenemisen varmistamiseen ja eri osapuolten yhteistyön varmistamiseen siten että projektin riskit pienenevät. Projektipäällikkö toimii usein asiakkaan edustajana, ja siksi määrittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet. Kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on myös projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä.

Projektipäällikkö tekee projektin osituksen, tyypillisesti yhteistyössä muiden kokeneiden projektinjäsenten kanssa. Projektipäällikkö myös jakaa projektin tehtävät eri työntekijöille.

Projektinhallinnan tehtäviä

- Työn ja tavoitteiden suunnittelu
- Tavoitteiden analysointi
- Riskien hallinta (analysointi ja seuranta)
- Resurssien arviointi
- Resurssien jako
- Työn organisointi
- Resurssien hankinta
- Tehtävien jako
- Projektin etenemisen seuranta ja hallinta
- Tulosten analysointi
- Laadun hallinta
- Virheiden ehkäiseminen
- Projektin päättäminen
- Sidosryhmien kanssa kommunikointi

Projektinhallinnan tuotoksia

Menestyneiden projektien täytyy dokumentoida tavoitteet ja tuotokset riittävän hyvin. Nämä dokumentit toimivat projektin sponsorin, asiakkaiden ja projektin jäsenten odotusten linjaamiseksi.

- Projektin asetus
- Projektin liiketoimintasuunnitelma/kannattavuusselvitys
- Projektisuunnitelma
- WBS
- Muutostenhallinta/konfiguraationhallintasuunnitelma
- Riskien hallintasuunnitelma
- Viestintäsuunnitelma
- Asialista
- Tehtävälista
- Resurssinhallintasuunnitelma
- Projektin aikataulu
- Projektiraportti
- Vastuunjako
- Sidosryhmien analysointi
- Opitut kokemukset

Nämä dokumentit tallennetaan yleensä paikkaan, johon projektin sidosryhmillä on vapaa pääsy, esimerkiksi Intranetiin.

Lähde: Wikipedia