Puheluiden häiriöäänet

Matkapuhelimen salakuunteluun ja sijainnin seuraamiseen on useita menetelmiä. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa ettei matkapuhelimessa pidä käsitellä arkaluonteisia asioita.

Uutisoinnissa esiin nostetut matkapuhelinverkkoon liittyvät tietoturvauhat ovat olleet tiedossa jo vuosia. Matkapuhelimen salakuuntelun ja sijainnin seuraamiseen on useita menetelmiä kuten valetukiasemat ja haittaohjelmat. Puheluita voi yrittää salakuunnella muun muassa matkapuhelimen ja tukiaseman välisestä radioliikenteestä, operaattorien välisestä liikenteestä tai päätelaitteelle ujutetun haittaohjelman avulla. Tunnetut radiotiehen liittyvät turvallisuusuhat liittyvät kuitenkin vain vanhempaan 2G-verkkoon. 3G- ja 4G-yhteyksien turvaamisessa käytetään uudempia salausmenetelmiä.

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo teleyritysten toimintaa muun muassa määräyksin ja tarkastuksin. Matkapuhelinoperaattorien on huolehdittava verkkojensa ja palveluidensa tietoturvasta. Kyberturvallisuuskeskus seuraa aktiivisesti matkapuhelintekniikkaan liittyvien uhkien ja riskien kehitystä.

"Olemme julkaisseet viime vuosien aikana matkapuhelimien tietoturvasta useita artikkeleita. Valtionhallinnolle on lisäksi toimitettu yksityiskohtaisempia tiedotteita uhista ja niiltä suojautumisesta", Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Kirsi Karlamaa kertoo. Viimeisimmät artikkelit on listattu lisätieto-osioon.

Puhelujen yhteydessä kuuluvat häiriöäänet ovat tavallisia, ja johtuvat tavallisesti päätelaitteen tai verkon virhetilanteista. Tyypillinen häiriöääniä tuottava virhe on tukiasemavaihdon epäonnistuminen alueella, jossa matkaviestinverkon kuuluvuus on heikko. Myös käytettävän tekniikan vaihdos esimerkiksi 3G-verkosta 2G-verkkoon voi aiheuttaa häiriöääniä.

Matkapuhelinverkon puhelujen salakuuntelu vaatii sekä asiantuntemusta että kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen laitteistoja. Radiotien kautta tapahtuva salakuuntelu voidaan lisäksi toteuttaa vain kuunneltavan kohteen lähistöllä. Matkapuhelinverkon käyttäjien salakuuntelua radiotien kautta ei voida toteuttaa laaja-alaisesti, vaan se rajoittuu tarkasti valittuihin kohteisiin.

Matkapuhelinta voi käyttää normaaliin viestintään

Matkaviestinpalveluita voi käyttää turvallisesti tavalliseen viestintään. Kannattaa kuitenkin miettiä, vaatiiko viestin sisältö suojausta. On syytä esimerkiksi pohtia, kuka voisi hyötyä sisällöstä tai onko oman sijainnin paljastuminen kriittistä. Matkaviestinverkko ei sovellu arkaluontoisten asioiden viestintään siihen kohdistuvien tietoturvauhkien vuoksi. Salaustekniikoiden käyttäminen lisää viestinnän turvallisuutta.


Lähde: Viestintävirasto