Semanttinen web

Semanttinen Web (engl. Semantic Web) on Internetin WWW-palvelun laajennus, jonka dokumentit on suunniteltu myös koneita silmällä pitäen. Tällöin ohjelmistot pystyvät hyödyntämään dokumenttia käyttäjän näkökulmaan liittyen. Näin kone avustaa käyttäjää tiedon etsimisessä. Semanttinen verkko voisi osata esimerkiksi, käyttäjän niin pyytäessä, etsiä vastauksen tiettyyn ongelmaan ja siirtää palveluja tarjoavien yritysten yhteystiedot matkapuhelimeen. Idean isä on WWW:n kehittäjä Tim Berners-Lee. Verkon toiminta-ajatuksena on liittää dokumenttiin tietoa asioiden keskinäisistä suhteista. Tämä tieto voitaisiin tuottaa ainakin osittain automaattisesti.

XML tarjoaa välineet merkintäkielten luomiseksi WWW-sisällöille. XML-merkinnät eivät kuitenkaan kerro koneelle omasta merkityksestään sen enempää kuin HTML-merkinnätkään. Päinvastoin kuin ihminen, kone ei esimerkiksi osaa ohjata "kodinkoneista" kiinnostunutta asiakasta automaattisesti sivulle, jossa on merkintä , sillä kone ei ymmärrä käsitteiden merkitystä.

Semanttinen web on visio seuraavan polven älykkäästä webistä, jonka sisällöt ovat (myös) koneellisesti tulkittavissa ja yhteenlinkitettyjä tarjoten näin alustan aiempaa olennaisesti älykkäämpien ja käyttäjäystävällisempien WWW-sovellusten toteuttamiseksi.

Teknologiat

Semanttisen webin alueella kehitetään XML-perustaisia metakieliä ja -standardeja sekä ontologiatekniikoita, joiden avulla verkon resurssien sisällöllinen kuvaaminen ja hyödyntäminen käyvät mahdolliseksi. Tunnetuimpiin teknologioihin ja standardeihin kuuluvat W3C:n RDF(S) ja OWL sekä ISO:n Topic Maps. Tärkeitä sovellusalueita ovat esimerkiksi tiedonhaku, tuotteiden ja palveluiden etsintä, tietämyksen hallinta ja sähköisen kaupankäynnin sovellukset.

HTML Comment Box is loading comments...