Sisältöpohjainen kuvatiedonhaku

Sisältöpohjainen kuvatiedonhaku (engl. CBIR) tarkoittaa kuvatiedonhakua tietokannasta pohjautuen hakukohteen sisältöön, poiketen perinteisestä kuvailuun pohjautuvasta hakumetodista, sen tarkoituksena on tehostaa kuvamateriaalin hakemista tietokannoista eriävien tekniikkojen avulla. Sisältöpohjainen tiedonhaku keskittyy haussa analysoimaan sisällön ominaisuuksia, kuten väriä, muotoja, tekstuureja ym. jotka esiintyvät luontaisesti itse kuvassa. Normaaleihin hakumalleihin eroten sisältöpohjaisessa haussa ei keskitytä metadatan sisältöön, kuten avainsanoihin, tageihin ja kuvan kuvailuihin. On huomioimisen arvoista etteivät sisältöpohjaisen kuvatiedonhaun metodit rajoitu vain still-kuvien hakuun, vaan samojen metodien muunnelmat ovat käytettävissä myös videoidun materiaalin haussa.


Sisältöpohjaisen haun tarkoitus on helpottaa kuvatiedonhakua laajoissa tietokannoissa, sekä tehden siitä monimuotoisempaa, että alalleen spesifisempää. Sanahausta poiketen kuvatiedonhaussa voidaan käyttää hyödyksi mm. hakua kuvan avulla, hahmotelmista, taikka hakea samankaltaisuuksia omaavia teoksia. Tärkeä saavutettava etu sisältöön pohjautuvassa haussa on kuvien nimeämisen tarpeen poistuminen tarkan haun saamiseksi, jolloin automaattisesti indeksoitujenkin kuvien löytyminen tarkentuu.

Historia

Termin käyttöhistoria ajoitetaan vuoteen 1992, jolloin tämän ensimmäisen kerran mainitsi T. Kato, kuvaillessaan kokeellisia tutkimusksia automaattisesta kuvatiedonhausta, joka perustui värien ja muotojen tulkintaan. Myöhemmin termi on laajentunut kuvaamaan kuvatiedonhaun prosessia laajemmin, ja siihen on lisätty määritemällisesti uusia ulottuvuuksia toiminnan mahdollisuuksien kehittyessä.

Tutkimusalan nuori historia alkkaa rinnakkain internetin yleistymisen kanssa, mutta laajempimuotoinen keksittyminen tutkimustyöhön on alkanut vasta 2000-luvun alussa. Sovelluspohja hakukoneiden parissa on yhä rajattu.