Mikä on SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) on tietoliikenneprotokolla jonka pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa proseduurien etäkutsu (RPC). Se on toimintaperiaatteeltaan samantapainen kuin muut RPC-protokollat, kuten CORBA tai RMI, mutta sen erityispiirteinä on pohjautuminen XML-kieleen ja toimiminen useiden eri protokollien yli. Sitä käytetään pääasiassa HTTP-protokollan yli.

SOAP on pääasiassa Microsoftin kehittämä, ja on tällä hetkellä World Wide Web Consortiumin ylläpitämä standardi. Alkuaan se pohjasi Dave Winerin kehittämään XML-RPC-protokollaan, joka tarkoituksella jätettiin hyvin yksinkertaiseksi; kun XML-RPC on tarkoitettu lähinnä yksinkertaisien palvelujen toteuttamiseen, ja saattaa vaatia laajennuksia monimutkaisemmissa tilanteissa, SOAP on tarkoitettu toimivaksi yleisprotokollana, joka kattaa kaikki käyttötilanteet.

SOAP on osa Web-palvelujen protokollakenttää. Protokollalle on toteutukset useimmille ohjelmointikielille, joille on laadittu verkkotuki ja XML-jäsennin: C#-kielessä se sisältyy .NET Frameworkiin, Java-ohjelmointikielelle on useita toteutuksia, ja nykyisin se on myös standardoitu osa Java Platform Enterprise Editionia