Sosiaalisen median määritelmä

Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.

Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa ja mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan. Sosiaalisen median palveluja jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verkkoyhteisöpalveluihin, sisällön jakopalveluihin ja wikimäisiin yhteistyön tekemisen alustoihin.
Suomessa tunnetuimpia ja käytetyimpiä sosiaalisen median foorumeita ovat tämän suosituksen julkaisuhetkellä verkkoyhteisöpalvelut Suomi24.fi, IRCgalleria, FacebookYouTube ja pikaviestiohjelma Windows Live Messenger.

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

On arvo sinänsä, että julkiset organisaatiot ja virkamiehet ovat läsnä samoilla areenoilla kuin kansakin. Sosiaalisessa mediassa toimimalla voidaan lisäksi saavuttaa erikseen asetettuja tavoitteita. Organisaation omassa sosiaalisen median strategiassa on määriteltävä, mitä toiminnan ydintehtäviä ja tarkoituksia verkkoläsnäolo tukee.

Kotimaisia sosiaalisen median palveluja käyttäessä on mahdollista tavoittaa kansalaisia sieltä, missä he jo viettävät aikaansa, ja siten että toiminta on Suomen lakien säätelemää.

Ulkomaisia palveluja käytettäessä on syytä huomioida, että mahdolliset ristiriitatilanteet ratkotaan palvelun tarjoajan toimintamaan oikeudessa ja ko. maan lainsäädännön mukaisesti. Palvelun käyttöehtoihin on siksi syytä tutustua hyvin etukäteen.

HTML Comment Box is loading comments...