Mikä on SVG

SVG (lyhenne sanoista Scalable Vector Graphics) on kaksiulotteisten vektorikuvien kuvauskieli, joka perustuu World Wide Web Consortiumin kehittämään avoimeen kuvatiedostostandardiin. Teknisesti SVG-kuvatiedostot on tehty XML-merkintäkielellä. Kuvissa on mahdollista esittää myös liikettä.

Yleiskatsaus

SVG tukee kolmea erilaista graafista objektia:

* Vektorikuvia (l. suorista viivoista ja kaarista muodostuvat reitit sekä niiden rajaamat alueet)
* Rasteri- / digitaalisia kuvia
* Tekstiä

Jos tallennustilasta on puutetta, SVG-kuvat voidaan pakata gzipin avulla. Tällöin tiedostoja voidaan kutsua "SVGZ-tiedostoiksi". Koska tiedostoformaatti muodostuu tekstistä, se pakkautuu erittäin hyvin. Usein jo pakkaamaton SVG-muotoinen kuvatiedosto on vastaavaa kuvaa esittävää rasterikuvatiedostoa pienempi.

SVG-tuki selaimissa ja muissa ohjelmissa

SVG:n käyttö internetissä on vasta alkutekijöissään. Formaatin yleistymistä hidastaa vanha tottumus käyttää sivuilla rasterimuotoisia kuvia ja toteuttaa vektorigrafiikkaa vaativat toiminnallisuudet muilla tavoilla, kuten Adobe Flashilla tai Java-appleteilla. Webbiselainten tuki kuvaformaatille ei ole vielä täydellistä, ja monet selaimet tarvitsevat jonkinlaisen laajennuksen. Yleensä SVG:tä tukevat sivustot (kuten Wikipedia) tarjoavat kuvat myös rasteriformaatissa.

SVG kilpailee myös eri ohjelmistotalojen omien vektorigrafiikkaformaattien, kuten Adobe Illustrator-, CorelDraw- ja Adobe Flash sekä Macromedia Freehand -tiedostojen kanssa. Edellä mainituista muokkausohjelmista SVG:tä tukevat Adoben CS2 -ohjelmat (mukaan lukien ImageReady CS2, Illustrator CS2 ja GoLive CS2) ja CorelDraw. Avoimen lähdekoodin muokkausohjelmia sen sijaan ovat mm. Sodipodi, Inkscape, Scribus sekä rajoitetummin OpenOffice.org ja GIMP. WWW-palvelinprojekti Apache on myös tuottanut Batik-nimisen WWW-palvelimiin soveltuvan vapaan SVG-muuntimen.

Selaimet

Monet webbiselaimet tukevat jo nyt SVG:tä, mutta suurimmassa osassa selaimista ei ole oletusarvoisesti suoraa tukea SVG:lle. Suoralla tuella olisi useita etuja. Käyttäjän ei tarvitse asentaa laajennusta selaimeensa, SVG:tä voi sekoittaa vapaasti toisten formaattien kanssa samassa dokumentissa ja eri tiedostoformaatteja käsittelevien skriptien teko helpottuisi.

* Internet Explorer tukee version 9 ensimmäisistä esiversioista lähtien täydellisesti SVG 1.1:tä (toinen editio). Testituloksia ja tietoa täällä.
* Mozilla Firefoxissa on ollut 1.5 alpha -versioista lähtien tuki SVG Full 1.1 -määritykselle, joskin vielä vaillinaisesti. Mozillan sivuilta voi katsoa mitkä osa-alueet toimivat ja mitkä eivät.
* Opera 8.0 beta 3:sta lähtien on ollut tuki SVG Tiny 1.1:lle. Opera 9 sisältää SVG Basic -tuen.
* Amaya: osittainen tuki.
* Konqueror: Versiossa 3 selainlaajennuksen avulla. SVG-tuki on odotettavissa versioon 4.
* Safari: Versiosta 3.0 lähtien.
* Nokian S60 3rd edition alustaa käyttävissä puhelimissa on SVG Tiny 1.1 Plus -tuki.

Ominaisuudet

SVG:llä voidaan kuvata vektorigrafiikkakuvia, bittikarttakuvia (esimerkiksi digitaaliset valokuvat) ja tekstiä samassa dokumentissa. Kaikki SVG:n määritykset ovat XML-koodia, joka voidaan myös syvätä mihin tahansa muuhun XML-dokumenttiin.

SVG-kuvia voidaan dynaamisesti muokata selaimessa DOM-rajapinnan kautta, esimerkiksi JavaScript-kielellä. Myös SMIL-kieltä voidaan käyttää animaatioiden ohjaukseen.

SVG-standardissa on myös kaksi profiilia (SVG Tiny ja SVG Basic), jotka sopivat matkapuhelimiin.