Mikä on tiedonsiirtonopeus

Tiedonsiirtonopeus on suure, joka kuvaa tiedon siirtymisen nopeutta. Tiedonsiirtonopeus on jossain tietyssä ajassa siirretyn tiedon määrä ja sen yksikkö on tiedon määrän yksikkö (bitti) jaettuna ajan yksiköllä (sekunti), bittiä sekunnissa. Yksikkö lyhennetään b/s, myös bit/s tai bps (bits per second).

Toisinaan siirtonopeus määritellään myös tavuissa sekunnissa (t/s, B/s, byte/s). Näin menetellään erityisesti puhuttaessa tietokoneen sisäisistä väylistä, joilla siirretään yksi tai useampi tavu kerrallaan.

Kerrannaisyksiköistä

Tietoliikenteessä käytetään apuna SI-järjestelmän kerrannaisyksiköitä puhuttaessa suurista siirtonopeuksista. Puhuttaessa tiedonsiirron nopeudesta bitteinä sekunnissa kerrannaisyksiköt pohjautuvat kymmenjärjestelmään.

Taulukko yleisesti käytössä olevista kerrannaisyksiköistä:

Esimerkkejä tiedonsiirtonopeuksista

Puheen siirtämiseen tarvitaan minimissään noin 1 kb/s siirtonopeus. CD:n äänen siirtämiseen tarvitaan hieman yli 1,4 Mb/s, mutta nykyaikaisilla koodekeilla laadukkaan stereoäänen siirtämiseen riittää 100 kb/s siirtonopeus.

Kuvasignaalin (video) siirtämiseen tarvitaan noin 16 kb/s siirtonopeus. Televisiolaatuisen videokuvan siirtämiseen tarvitaan noin 10 Mb/s siirtonopeus.Baudi ja bittinopeus

Tiedonsiirron nopeudesta on väärinkäytetty kansanomaisesti nimeä baudi (engl. baud) ranskalaisen Émile Baudot'n mukaan. Se tarkoittaa kuitenkin modulointi- tai signalointinopeutta eli signaalin muutosten määrää sekunnissa. Varsinainen tiedonsiirtonopeus riippuu tämän lisäksi käytettävästä modulointitekniikasta. Esimerkiksi 2400 b/s modeemi toimii 600 baudin nopeudella, jos se siirtää neljä bittiä yhden kantoaallon muutoksen aikana.

Tiedoston siirtonopeus

Tiedoston siirtonopeus voidaan ilmoittaa kibitavuina tai mebitavuina sekunnissa: