Mikä on UML

UML-mallinnus (engl. Unified Modeling Language) on Object Management Groupin (OMG) vuonna 1997 standardoima graafinen mallinnuskieli, joka sisältää 13 erilaista kaaviota. Kaavioista kuudella kuvataan rakennetta, kolmella käyttäytymistä ja neljällä vuorovaikutusta. UML on alun perin kehitetty järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä varten. Se syntyi yhdistämällä kolme johtavaa oliomallinnustekniikkaa (OMT, Booch, OOSE). Uusin UML-standardi on 2.0 vuodelta 2004.

Kaaviotyypit

Käyttäytymiskaavio (Behavior diagram)
- Aktiviteettikaavio (Activitity diagram)
- Käyttötapauskaavio (Use case diagram)
- Tilakaavio (State (machine) diagram)

Vuorovaikutuskaavio (Interaction diagram)
- Ajoituskaavio (Timing diagram)
- Kokoava vuorovaikutuskaavio (Interaction overview diagram)
- Kommunikointikaavio (Communication diagram)
- Sekvenssikaavio (Sequence diagram)

Rakennekaavio (Structure diagram)
- Komponenttikaavio (Component diagram)
- Koostekaavio (Composite structure diagram)
- Luokkakaavio (Class diagram)
- Oliokaavio (Object diagram)
- Pakkauskaavio (Package diagram)
- Sijoittelukaavio (Deployment diagram)

Käyttötarkoituksia

- Ohjelmistosuunnittelu
- Ajettavan koodin luominen
- Järjestelmien arkkitehtuurit
- Prosessitekniikka
- Internet-portaalien rakenteet
- Työvirtojen kuvaus
- Liiketoimintaprosessien mallintaminen