Internetin eri välineet

Internetin eri välineitä on hyödynnetty sosiaaliseen kanssakäymiseen melkein sen keksimisestä alkaen. Uutta on kuitenkin, että teknisen kehityksen myötä ihmiset nykyään tekevät asioita internetissä perinteisen keskustelun lisäksi. Web 2.0:n näkökulmasta puhutaankin www-sovelluksista, jotka “paranevat mitä enemmän on käyttäjiä” (”software that gets better the more people use it”). Iskulause tarkoittaa sovelluksen paranemisen kannalta niin sisältötarjonnan määrää ja laatua kuin esimerkiksi ihmisten tavoitettavuutta yksittäisen palvelun kautta, kuten Skypenettipuhelusovellus. Epäsuorana vertailukohtana näillä www-sovelluksilla ovat tietokoneohjelmat, jotka ovat perinteisesti suunnattu yhdelle käyttäjälle.

Yhteisöllisyydellä on nykyään aiempaa monipuolisempia ilmenemismuotoja internetissä. Se voi perustua kollektiiviseen yhdessäoloon, jakamiseen, tiedon- tai muun sisällön tuottamiseen, kansalaisaddressin organisoimiseen tai suoranaisen joukkovoimankin käyttöön. Toisinaan näitä palveluita kutsutaan nimellä sosiaalinen media tai sosiomedia. Termi viittaa toisaalta informaation jakamiseen ja toisaalta siihen liittyvään
yhteisöllisyyteen ja kanssakäymiseen.

Yksinkertaisimmillaan puhutaan esimerkiksi www-kirjanmerkkien jakamisesta ja itseotettujen valokuvien luokittelusta ja lajittelusta sekä tähän liittyen käyttäjien luomista sisällöistä. Eniten potentiaalia nähdään niin sanotussa joukkojen älykkyydessä sekä laajojen aineistokokonaisuuksien kollektiivisessa tuottamisessa, kuten avoin tietosanakirja Wikipedia.

Blogit eli verkkopäiväkirjat ja niihin liittyvä otsikkosyöte on hyvä tapa tutustua moniin Web 2.0:n perusajatuksiin. Voidaan sanoa, että blogit pitävät sisällään pitkälti koko Web 2.0 -konseptin mikrotasolla
kollektiivisesta tuottamisesta ja jakamisesta internetin uusiin toimintatapoihin.

HTML Comment Box is loading comments...