Verkkojen häiriöt

Teleyritysten eli teleoperaattorien on tiedotettava ongelmista, jotka aiheuttavat häiriöitä matkapuhelin- ja muissa tietoliikenneyhteyksissä. Operaattorit tiedottavat häiriöistä verkkosivuillaan sekä asiakaspalvelunsa kautta.

Kuinka toimin häiriötilanteessa?

Jos epäilet verkon toiminnassa olevan häiriötä, tarkista ensin teleyrityksen häiriötiedotteet joko yrityksen verkkosivuilta tai puhelimitse asiakaspalvelusta. Jos häiriöstä ei ole tiedotettu, ota yhteyttä teleyritykseen ja ilmoita ongelmasta.

Teleyritysten on tiedotettava häiriötialnteista

Teleyritysten on tiedotettava käyttäjille viestintäpalvelujen ja -verkkojen käyttöön vaikuttavista häiriöistä. Vakavissa tilanteissa yritysten on ilmoitettava häiriöstä myös Viestintävirastolle.

Käyttäjille on kerrottava muun muassa:

- palvelut, joihin häiriön vaikutukset kohdistuvat
- häiriön alkamisajankohta
- häiriön vaikutusalue
- häiriön korjausaika-arvio.


Häiriötiedotteet ja -kartat löytyvät teleyritysten verkkosivuilta.

Häiriön vaikutuksen korvaaminen

Viestintäpalvelujen laadusta sovitaan teleyrityksen ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Jos laatu ei vastaa sovittua, on palvelun toimituksessa virhe.
Virheen havaitessaan asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä teleyritykseen ja pyytää virheen korjaamista. Joissain tapauksissa asiakas voi olla oikeutettu saamaan virheestä hyvitystä.

Lähde: Viestintävirasto