VERKOSTOITUMINEN

Yritysten välinen verkostoituminen ja tiedonsiirto

Verkostoituminen terminä tarkoittaa yritysten ja ihmisten lisääntyvää yhteistyötä monimutkaistuvissa verkostoissa. Verkostoituminen voidaan käsittää myös yritysstrategiana jossa yhteistyöllä voidaan saavuttaa molempia osapuolia hyödyntäviä etuja paremmin, kuin jos kumpikin osapuoli toimisi erikseen - syntyy synergiaetuja. Verkostoituminen on tavallaan siis idea ja konsepti.

Verkottumisella puolestaan tarkoitetaan yleensä yritysten välistä teknistä verkostoitumista. Kuinka ja millä tekniikalla esimerkiksi yritystenvälinen kaupankäynti onnistuu. Verkottuminen on verkostoitumisen alatermi ja on terminä suppeampi kohdistuen lähinnä tekniseen toteutukseen kuten tietoliikennarkkitehtuureihin.

Nykyaikana yritykset ovat entistä voimakkaammin verkostoituneita. Verkostoituminen lisääntyy, koska yritykset pyrkivät entistä enemmän keskittymään ydinosaamiseensa. Verkostoituminen ja ydinosaamiseen keskittyminen ovatkin tavallaan saman kolikon kaksi puolta.

Kun toimintoja ulkoistetaan, lisääntyvät toimittaja- ja asiakasrajapinnat ja verkostot monimutkaistuvat. Tämä asettaa uusia paineita ja tarpeita entistä toimivammille yritystenvälisille sovelluksille ja tiedonsiirtoratkaisuille. Toisaalta taas tekniikan kehitys on mahdollistanut lisääntyvän verkostoitumisen. Molempien rinnakkainen kehittyminen tavallaan siis ajaa toisiaan eteenpäin.