Mikä on WebKit?

WebKit on selainmoottori, jonka lähdekoodi on kirjoitettu C++-ohjelmointikielellä. Lukuisia eri tietotekniikka-alan yrityksiä on osallistunut WebKitin kehitystyöhön. Pääasiallisin projektiin osallistunut organisaatio on ollut Apple, joka käyttääkin WebKitia omassa Safari-selaimessaan.

Muita kehittelyprojektiin osallistuneita tahoja ovat Nokia, Samsung, KDE ja Palm. Kanadalainen televiestintäyritys RIM on myöskin eräs ohjelmiston kehitystyöhön osaaottaneista osapuolista. Myöskin Googlen Chrome-selain käyttää WebKitia. Vähemmän tunnetussa Lunascape-selaimessa on yhdistetty kaikki kolme käytetyintä ja tunnetuinta selainmoottoria (Gecko, Trident ja WebKit).

Eräänä kehittelytyön pohjana WebKitille lienee ollut KHTML. WebKit noudattaa ns. avoimen lähdekoodin periaatetta. Siinä jokainen pääsee sekä lataamaan, että muokkaamaan vapaasti lähdekoodia. Mahdollisten parannusehdotusten kannalta tämä on todettu hyväksi havaituksi toimintamalliksi, vrt. Mozillan vastaavat kehitysprojektit.