Kuka on webmaster

Webmaster eli verkkovastaava on henkilö, joka vastaa verkkosivustojen kehittämisestä, päivittämisestä ja ylläpidosta. Webmasterin toimenkuva voi vaihdella eri työpaikoilla paljonkin.

Webmaster käyttää työssään eri ohjelmointi- ja kuvauskieliä, joita voivat olla esimerkiksi HTML, XHTML, CSS, Java, Perl, PHP tai SQL. Usein kehitys- ja ylläpitotyöhön kuuluu myös grafiikasta vastaaminen, jolloin esimerkiksi GIMPin tai Adobe Photoshopin kaltaisten kuvankäsittelyohjelmistojen hallinta on tarpeellista.

Webmasterin työkuvaan kuuluu useasti myös sivuston omistus.