OHJELMIEN LATAAMINEN JA ASENTAMINEN

Ohjelmien asentamisen vaarat

Ohjelman asentaminen tietokoneeseen voi vakavasti vaarantaa tietoturvan, esimerkiksi tuoda koneeseen ohjelman, joka tuhoa kaikki tiedostot. Riski on suurin silloin, kun asennetaan epämääräisistä lähteistä saatuja ohjelmia. Luotettavia lähteitä ovat yleensä tunnettujen ohjelmistovalmistjien sivustot, suomalaisten tietokonelehtien ja kirjojen mukana jaettavat cd:t sekä vapaan ohjelmiston jakelupaikat kuten suorceforge.net

Selaimen lisäosat

Yksinkertaisinta ohjelman asentaminen on silloin, kun selain tunnistaa tarvitsevansa jonkin lisäosan (engl. plug-in tai add-on), jotta voisi esittää sivulla olevan erikoissisällön. Tällöin selain yleensä vain pyytää lupaa asentamiseen tai suorittamiseen. Se saattaa esittää lupapyynnön erillisessä ikkunassa tai huomaamattomammin tietorivillä työkalurivin alla. Luvan saatuaan selain hoitaa asentamisen itse. Tämä koskee esimerkiksi Flash-animaatioiden esittämiseen tarvittavaa Macromedian ohjelmistoa ja eräiden animaatioiden vaatimaa QuickTime-ohjelmistoa.

Yleisimpiä tiedostotyyppejä

Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja tavallisimmista www:ssä esiintyvistä tiedostotyypeistä luokiteltuina osoitteen loppuosan mukaan. Mukana on myös tietoja ohjelmista, joilla erityyppisiä tiedostoja voi käsitellä (avata). Sana ”verkkosivu” tarkoittaa tavanomaista (HTML-muotoista) sivua, ja sana ”dynaaminen” tarkoittaa, että sivu saattaa olla joka vierailukerralla erilainen.

LoppuSelitysKäsittelevä ohjelma
.aspverkkosivu (dynaaminen)selain
.auäänite (Basic Audio)Media Player
.avivideoMedia Player
.docWord-asiakirjaWord, WordPad, OpenOffice
.exeohjelmaitsessään ohjelma, ole varovainen!
.gifGIF-kuvaselain, kuvankäsittelyohjelma
.htmverkkosivuselain
.htmlverkkosivuselain
.jpgJPEG-kuvaselain, kuvankäsittelyohjelma
.mpgMPEG-videoMedia Player, Winamp
.pdfPDF-asiakirjaAdobe Reader
.phpverkkosivu (dynaaminen)selain
.pngPNG-kuvaselain, kuvankäsittelyohjelma
.pptPowerPoint-esitysPowerPoint, PowerPoint Viewer
.psPostScript-asiakirjaGhostScript
.rmRealAudio-ääniRealPlayer
.rtfRTF-asiakirjaWord, WordPad ym.
.svgSVG-vektorikuvaFirefox-selain
.txtpelkkä testiselain, Muistio, WordPad
.wavWAV-aaltoääniMedia Player
.xlsExcel-taulukkoExcel, Excel Viewer
.xmlXML-tiedostoselain (jos on tyyliohje)
.zippakattu kansioWindows XP, WinZip, IZArc