Internet palvelujen tehokas ja monipuolinen käyttö

Mikä on WWW?

Internet on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko, jonka tunnetuin käyttömuoto on www eli web (World Wide Web). Vaikka vasta www teki internetistä suuren yleisön tunteman ja käyttämän, www on  siis vain osa internetiä. Toinen tärkeä käyttömuoto on sähköposti. Muista muodoista mainittakoon tiedostonsiirto FTP:llä.

Useimpia internetin palveluja käytetään www-selaimella eli lyhyesti selaimella (englanniksi browser). Siksi selaimen toimintojen tunteminen ja selaimen toiminta-asetusten säätäminen tekee internetin käytön mukavammaksi ja tehokkaammaksi

Webin sisällön eräänlainen perusyksikkö on sivu, jolla on oma osoite eli URL. Sivu tässä mielessä voi olla hyvinkin pitkä ja muutenkin poiketa paljon siitä, mitä tarkoitetaan esim. kirjan sivulla tai tulostetun tekstin sivulla. Käytän selvyyden vuoksi sanaa nettisivu, verkkosivu tai www.sivu. 

Joukko yhteenkuuluvia sivuja muodostaa sivuston. Yleensä sivuston sivujen osoitteilla on yhteinen alkuosa. Sivuston käsitettä ei ole määritelty täsmällisesti, vaan kokonaisuudet voidaan hahmottaa eri tavoin. Esimerkiksi yliopiston sivujen kokonaisuus on luonnollista ymmärtää sivustoksi, mutta myös joukoksi eri laitosten ja laboratorioiden sivustoja.

Verkkosivut sijaitsevat palvelimessa, jotka ovat yleensä palvelutehtäviin varattuja tietokoneita. Palvelimilla on oma osoitteensa, verkkotunnus. Usein kaikki palvelimessa sijaitsevat sivut muodostavat yhden sivuston. Kuitenkin esimerkiksi internet-yhteydetarjoajan asiakkaidensa käyttöön antama palvelin muodostaa vain teknisen alustan, jolla voidaan rakentaa erillisiä sivustoja.

Mikä on linkki?

Linkki on viittaus verkkosivusta toiseen. Se on verrattavissa esimerkiksi kirjassa olevaan mainintaan toisesta kirjasta taikke lehdessä olevaan viittaukseen lehden aiempaan numeroon. Linkki on kuitenkin paljon helpommin hyödynnettävissä: napsauttamalla linkkiä pääse sivulle, johon se viittaa. Linkki voi viitata saman sivuston toiseen sivuun taikka aivan eri sivuston sivuun. 

Halutun sivun etsimisestä sivuston sisältä linkkejä seuraamalla tai muuten käytetään usein nimitystä navigointi. Sana tarkoittaa alkujaan laivan ohjailemista, purjehtimista. Usein verkkosivuilla on päällekkäin tai vierekkäin oleva linkkien kokoelma, josta käytetään nimitystä navigointipalkki. Sellaisia voi sivulla olla useitakin.

Mitä on sähköposti?

Sähköposti, arkikielessä usein ”meili”, englanniksi ”e-mail”, on tietokoneita ja internetiä käyttävä viestintämuoto, jota yleensä verrataan kirjeisiin. Sähköposti voi sisältää sekä tekstiä että liitetiedoston muodossa muuta aineistoa, esimerkiksi kuvia. Sähköpostia käytetään sekä kahdenkeskiseen viestintään että ryhmäviestintään esimerkiksi postituslistojen kautta.

Sähköpostin kekskeisiä etuja ovat helppous, nopeus ja halpuus. Viesti tulee vastaanottajan saataville tavallisesti muutamassa sekunnissa, vaikka hän olisi toisella puolella maapalloa. Sähköpostin lähettämisestä ei yleensä koidu mitään lisäkuluja, kun tietokone ja internet-yhteys ovat käytettävissä. Merkittävä ongelma taas on se, että sähköpostin perillemenosta ja lukemisesta ole takeita, varsinkaan tuntemattomalle lähetettäessä.

Mitä on multimedia?

Periaatteessa multimediaa on sellainen eri medioiden (kuten tekstin, kuvan, liikkuvan kuvan ja äänen) yhdistelmä, jossa mikään media ei ole hallitsevassa asemassa. Käytännössä multimediaksi kutsutaan usein kaikkea, mikä ei koostu pelkästään tekstistä ja kuvista, kuten verkkosivu tavallisimmin koostuu. Yleensä tarkoitetaan ääntä tai liikkuvaa kuvaa. Mukana saattaa olla myös vuorovaikutteisuutta, kuten sitä, että käyttäjän tomenpiteet ohjaavat sitä, mitä esimerkiksi animaatiossa seuraavaksi tapahtuu.

Mikä on verkkoasiointi?

Verkkoasiointia sanan laajassa mielessä on kaikenlainen asioiden hoitaminen netissä. Jos etsit verkosta viranomaisen yhteystietoja, se on itsessään tiedonhakua. Jos käytät yhteystietoja lähettääksesi sähköpostia, harjoitatkin jo verkkoasiointia. Yleensä kuitenkin verkkoasioinnilla tarkoitetaan suppeammin sellaista asiointia, joka tehdään www-selaimella, useinmiten jonkun ohjelman eikä kenenkään ihmisen kanssa ”keskustellen”.

Verkkoasioinnin perusongelmana on käyttäjän luotettava tunnistaminen. Jos kyseessä on kaupankäynti taikka asia, joka vaikuttaa ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, pitäisi voida tietää, että käyttäjä on se, joka hän sanoo olevansa. Toistaiseksi tällaiset asiat hoidetaan vaihtelevilla järjestelyillä, joilla yleensä saavutetaan riittävä luotettavuus.

Mikä on tietokanta?

Tietokanta tarvoittaa kokoelmaa tietoja, jotka kuvaavat jotain kohdetta ja joita tietojärjestelmä käyttää ja päivittää. Tietokannasta käytetään joskus myös nimitystä tietopankki. Tietokanta-sanaa käytetään väljästi; usein tavanomaista www-sivustoa sanotaan tietokannaksi vain sanan hienouden takia.

Mikä on sivuhistoria?

Selaimet pitää kirjaa siitä, millä sivuilla niillä on käyty, eli ne ottavat talteen sivujen osoitteita. Sivuhistoriaan perustuu mm. mahdollisuus siirtyä edelliselle sivulle. Siirtyminen sivulle, jolla on aiemmin käyty, olisi usein tehotonta ilman sivuhistoriaa, koska selain joutuisi hakemaan sivun kuivineen yms. uudestaan.

Voit myös avata näkyviin koko sivuhistorian esimerkiksi voidaaksesi löytää jonkin kiinnostavat sivun, jolla muistat käyneesi eilen mutta jonka osoitetta et ottanut talteen. Sivuhistoriaan perustuu sekin, että selain näyttää vierailemattomat ja vieraillut linkit eri väreillä..

Mikä on koko internetin juju?

Internet, ihmisten suussa netti, on melkoinen runsaudensarvi. Jotkut sanovat, että se on kuin 150 miljoonan asiantuntijan vastaanotto – ja käytännössä ilmainen. Voit etsiä, ja yleensä löytää vastaukset jokaikisen kysymykseen mitä ikinä olet pohtinut, lähettää viestejä tai dokumentteja hetkessä toiselle puolelle maailmaa, shoppailla toisessa maanosassa, kuunnella näytteitä uusimmista hiteistä, hurjastella osakemarkkinoilla, käydä taidegallerioissa, lukea kirjoja, pelata pelejä, chattailla eli jutella ihmisten kanssa, saada uutiset kotipuolesta, tutustua samanhenkisiin ihmisiin, hankkia ilmaisia tietokoneohjelmia, hoitaa pankkiasioitasi tai vain kuluttaa aikaa surffailemalla sivustolta toiselle.

Silti internet ei suinkaan ole pelkkä lelu, jolla voit leikkiä kotona töiden jälkeen. Kaukana siitä. Netti on myös tärkeä liike-elämän viestintäväline päivittäiseen kirjeenvaihtoon, markkinointiin, rahansiirtoon, asiakastukeen, julkaisutoimintaan ja paljon muuhun. Siitä on jo tullut yhtä korvaamaton kuin puhelimesta.