TIEDONKÄSITTELY INTERNETISSÄ

Tekijänoikeudet

Internetissä olevat tekstit, kuvat ja videot on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekstin kirjoittaja tai kuvan ottaja omistaa tekijänoikeudet tiedostoonsa. Se tarkoittaa, että kukaan ei saa julkaista tiedostoa ilman tekijän lupaa. Voit kuitenkin vapaasti harjoitella kuvaankäsittelyä toisen ottamilla kuvilla. Sinun on kunnoitettava kuvaa ja siinä esiintyviä henkilöitä. Kuvaa ei saa muokata loukkaavasti. Muista, että myös muokatun kuvan julkaiseminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus oikeutena

Tekijänoikeus tuottaa tietyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Useimmissa maissa tekijälle syntyy myös moraalisia oikeuksia, joita ei voi siirtää ja joista voi luopua vain rajallisesti.

Tekijänoikeuslainsäädäntö on kansainvälisesti voimakkaasti säädeltyä ja nykyisin useimmissa teollisuusmaissa samanlaista. Tekijänoikeuden kesto on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muun muassa esityksiä, äänitallenteita, valokuvia ja radio- tai televisiolähetystä suojaa lisäksi lähioikeus. Näiden oikeuksien suoja-aika on 50 vuotta ja se lasketaan esitys-, tallentamis-, julkaisemis-, lähetys- tai valmistamisvuodesta.

Internettiin laitettu teksti on yleensä tarkoitettu vain katsottavaksi. Voit kopioida tekstiä internetistä yksityiskäyttöön. Mainitse tällöin tietolähteenä tekijän nimi ja internetosoite, josta olet tekstin kopioinut.

Myös teoksen kopiointi esim. palvelimesta toiseen on periaatteessa tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluva asia. Käytännössä täytynee lähteä siitä, että sijoittaessaan teoksensa esim. WWW:hen tekijä implisiittisesti hyväksyy välineen luonteesta johtuvat seuraamukset kuten teoksen kopioitumisen WWW:tä käytettäessä (esim. tietokoneen muistiin, kuvaruudulle, välimuistiin yms.). Sen sijaan se, että joku kopioi toisen tekemän teoksen WWW:stä ja panee sen julkisesti saataville omaan koneeseensa tai hakemistoonsa, edellyttää tekijän lupaa.